Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Units:

acStream v.1 (03.03.2002) - 10 Kb
   Tato knihovna poskytuje základ pro implementaci na proudu založeném persistentním objektu, který je nezávislý na proudové technologii Delphi komponent.
Author: Alan Ciemian
 
AntUnit v.? (03.03.2002) - 39 Kb
   Sada Unit pro práci s datumem, soubory, obrázky, řetězci a mnoho dalších užitečných rutin.
Author: Karpolan
 
Bitwise v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Jednotka pro manipulaci s jednotlivými bity.
Author:
 
BMSearch v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Vyhledávání v řetězci dle Boyer-Moore algoritmu.
Author:
 
BSUtils v.2.1 (03.03.2002) - 8 Kb
   Kolekce řetězcových, systémových a matematických rutin.
Author: Eddie Bond
 
BTFileFinder v.0.01 (03.03.2002) - 14 Kb
   Třída pro vyhledávání souborů.
Author: Theodoros Bebekis
 
cplx v.? (01.01.1970) - 1 Kb
   Rutiny pro práci s komplexními čísly
Author:
 
Creditc v.1.1 (03.03.2002) - 3 Kb
   Jednotka pro ověření správnosti čísla kreditní karty.
Author: Shawn Wilson Harvell
 
cStrings v.0.07 (03.03.2002) - 10 Kb
   Kolekce řetězcových funkcí.
Author: David Butler
 
Dates v.? (03.03.2002) - 175 Kb
   Jednotka obsahující rutiny pro výpočty rozdílů mezi časovými jednotkami.
Author: Alexis Rios
 
DlgMLang v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Jednotka, umožňující zaměnit standardní řetězcové konstanty (anglické) pro standardní dialogy Delphi za lokalizované do vlastního jazyka.
Author: Bambang Soeryo
 
ESBDates v.2.1.0 (03.03.2002) - 326 Kb
   Rutiny data a času.
Author: Glenn Crouch
 
ESBMaths v.3.0 (03.03.2002) - 74 Kb
   Různé matematické a statistické rutiny. Obsahuje přes 150 rutin.
Author: Glenn Crouch
 
ESBRoutines Collection v.1.6.1 (03.03.2002) - 41 Kb
   Jednotka různých rutin, zahrnující bitové manipulace, blokové operace, řetězcové manipulace a konverze
Author: Glenn Crouch
 
FileIcon v.1.02 (03.03.2002) - 4 Kb
   Jednotka umožňující manipulovat s ikonama. Vyžaduje komponenty IconCtls od Brad Stowers (bstowers@pobox.com).
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
Geometry v.2.5 (03.03.2002) - 13 Kb
   Tato jednotka obsahuje množství aritmetických funkcí a procedur. Speciálně navrženo pro geometrické výpočty v R3 (affine vector space) a R4 (homogeneous vector space).
Author: Mike Lischke
 
Gif2Bmp v.1.1 (03.03.2002) - 8 Kb
   Konverzní jednotka pro převod GIF obrázku na BMP formát.
Author: Richard Dominelli
 
Graph64 v.0.32409 (03.03.2002) - 59 Kb
   Koponenta pro práci s grafickými efekty.
Author: Pavol Stugel
 
GraphicEx v.8.7 (03.03.2002) - 915 Kb
   Rozšířená jednotka Graphics.pas o podporu dalších typů obrázků. Pro nekomerční použití.
V současnosti jsou podporovány formáty:
TIFF (*.tif; *.tiff) [uncompressed, LZW compressed]
GFI fax (*.fax),
SGI (*.bw, *.rgb, *.rgba, *.sgi)
Autodesk CEL (*.cel, *.pic)
Truevision (*.tga; *.vst; *.icb; *.vda; *.win)
ZSoft Paintbrush (*.pcx, *.pcc)
Word 5.x screen capture files (*.scr)
Kodak Photo-CD (*.pcd)
Portable pixel/gray map (*.ppm, *.pgm, *.pbm)
Dr. Halo (*.cut, *.pal)
CompuServe (*.gif)
SGI Wavefront (*.rla, *.rpf)
Standard Windows (*.bmp, *.rle, *.dib)
Photoshop (*.psd, *.pdd)
Paintshop Pro (*.psp)
Portable network graphic (*.png)
Author: Mike Lischke
 
HashTrie v.? (03.03.2002) - 101 Kb
   Delphi implementace tříd pro dynamické hašovací metody.
Author: Andre N Belokon
 
HexStr v.? (01.01.1970) - 1 Kb
   Rutiny pro práci s Hex a ASCII
Author:
 
HTML Help Workshop API v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Převod HTML Help Workshop API do formátu Delphi.
Author: Lloyd Kinsella Software
 
HTMLParser v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Třída umožňující vytvořit parser HTML dat.
Author: Przemyslaw Jankowski
 
IniClass v.1.0 (03.03.2002) - 20 Kb
   Třída pro ukládání nastavení projektu do .ini souboru.
Author: Serge Gusev
 
IniPlus v.1.12 (03.03.2002) - 3 Kb
   Rozšíření standardní třídy TIniClass:
- přidání metod ReadColor/WriteColor, ReadFont/WriteFont
- přidání ReadFloat/WriteFloat pro C++Builder 1 a Delphi 2/3
(podmínečná kompilace).
- uložení a načtení pozice okna či prvku metody ReadWinPos, WriteWinPos.
Author: Arash Ramin
 
ISAAC v.1.0.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Třída pro generování velmi kvalitní posloupnosti pseudonáhodných čísel.
Author: Sebastien Sauvage
 
ItemProp v.3.12 (03.03.2002) - 15 Kb
   Jednotka přístupu ke kontextovému menu, vlastnostem a akcím souboru.
Author: Bradley D. Stowers
 
Joy v.1.0 (03.03.2002) - 13 Kb
   Ovladač pro joystick.
Author: Ralf Steinhäußer
 
kbmMemTable v.2.33 (03.03.2002) - 115 Kb
   Paměťově dočasná tabulka.
Author: Kim Bo Madsen
 
L0 v.? (03.03.2002) - 59 Kb
   Kolekce jednotek pro práci s různými datovými typy - řetězce, čísla, datum/čas a proudy (streamy).
Author: David Butler
 
Mapfiles v.1.12 (03.03.2002) - 15 Kb
   Jednotka obsahující TMapStream, TTextMap and TRecordMap.
Author: Deborah Pate
 
Matrix Made Easy v.0.2b (03.03.2002) - 27 Kb
   Třída komplexní matice.
Author: Andrew N. Tuseyev
 
mTSearch v.2.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Velmi rychlý vyhledávací stroj.
Author: Martin Waldenburg
 
mwOTA v.1.3 beta (03.03.2002) - 36 Kb
   Zapouzdřuje Tool Servisec z Delphi 4. Používají se pomocí průvodce a není potřeba vytvoření instance.
Author: Martin Waldenburg
 
mwPasTokenList v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   Speciální verze turbo vyhledávacího stroje.
Author: Martin Waldenburg
 
Perfect Classes RC v.? (03.03.2002) - 55 Kb
   Třídy pro práci se seznamy, poli, zásobníky a frontami, hašování pomocí metody MD5.
Author: Eli Yukelzon
 
pUtils v.? (03.03.2002) - 60 Kb
   Tato jednotka obsahuje množství použitelných funkcí a procedur. Např.: Days (dny měsíce); WorkDays; DateToLongStr (se jmény měsíců); různé MessageDLG klony; InputPlus (SpinEdit , Password a bitmapy); GaugeShow; GaugeNext; GaugeClose; rozšířená podpora registrů o variantní typy: RegWrite, RegRead funkce; GetFreeRes (jako WIN95 resource monitor); Memo (GetX, GetY, SetX, SetY ...); GetWaveVolume; SetWaveVolume, a.j.... Utility obsahují výběrovou Label komponentu.
Author: Peter Szarvas
 
QStrings v.6.01.412 (03.03.2002) - 150 Kb
   Knihovna rutin pro práci s řetězci, optimalizovaná na rychlost.
Author: Andrew N. Driazgov
 
QuickRTTI v.? (03.03.2002) - 6 Kb
   Quick RTTI zavádí třídu, pomocí níž lze získat snadný přístup k vlastnostem komponent. Pomocí jednotek lowx a strutils lze číst a zapisovat XML struktury komponent.
Author: Michael Johnson
 
RegExpr v.0.938 (03.03.2002) - 185 Kb
   TRegExpr obsahuje rutiny pro kontrolu řetězců určitého typu (telefonní číslo, URL-adresa apod.) podle zadaných vzorů. Ty lze měnit bez nutnosti znovu překompilovat program.
Author: Andrey V. Sorokin
 
RegistryIniPlus v.1.12 (03.03.2002) - 3 Kb
   Rozšíření standardní třídy TRegistryIniFile:
- přidání metod ReadColor/WriteColor, ReadFont/WriteFont
- přidání ReadFloat/WriteFloat pro C++Builder 1 a Delphi 2/3
(podmínečná kompilace).
- uložení a načtení pozice okna či prvku metody ReadWinPos, WriteWinPos.
Author: Arash Ramin
 
rsBitArray v.1.00 (03.03.2002) - 12 Kb
   Jednotka s objektem TrsBitArray, který implementuje nejefektivnějším způsobem najednou až 524224 dlouhé bitové pole.
Author: Rimrock Software
 
StrCon v.1.6 (03.03.2002) - 84 Kb
   Jednotka obsahující třídu TStringCollection zapouzdřující velké množství metod pro práci s řetězci.
Author: Eric Grobler
 
StreamFile v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Práce se soubory Unixového formátu.
Author: John Miano Software
 
Streams & Containers v.1.0 (03.03.2002) - 29 Kb
   Implementace a rozšíření kolekcí a streamů ve stylu BP7.0.
Author: White Ants systemhouse BV
 
Subst9x v.30.9.2000 (03.03.2002) - 2 Kb
   API pro práci se substituovaným zařízením pouze pro Win 9x.
Author: SoftLab
 
Synapse v.? (03.03.2002) - 118 Kb
   Jednotka umožňující zjednodušit vytvoření knihovny pro komunikaci prostřednictvím Winsock.
Author: Lukáš Gebauer
 
TrimStr v.2.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   Rutiny pro odstranění úvodních/koncových mezer v řetězci a pravé/levé části řetězce (jako v Basicu).
Author: Bob Swart
 
Unicode v.2.0 beta (03.03.2002) - 66 Kb
   Tato jednotka obsahuje rutiny a třídy pro práci s Unicode/WideStrings řetězci.
Author: Mike Lischke
 
Vectors library v.? (03.03.2002) - 188 Kb
   Špión stisku kláves. Umožňuje snímat klávesy stisknuté v jiných aplikacích.
Author: Alexey A.Chernobaev
 
Win95 v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Operace se soubory ve stylu Průzkumníku W95.
Author: Rafael Ribas Aguiló
 
xProcs v.? (03.03.2002) - 82 Kb
   Jednotka obsahující přes 150 funkcí z oblasti žetězce, datum a čas, soubory, systém, registry, bity, celá čísla, reálná čísla, ...
Author: Stefan Böther
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz