Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

ToolBar:

ARMenuToolBar v.1.0 (03.03.2002) - 34 Kb
   Panel nástrojů zobrazující ListView se všemi položkami menu.
Author: Albert Research
 
BmToolbar v.1.0 (03.03.2002) - 158 Kb
   Panel nástrojů. Poze vytvoříte v aplikaci tlačítka. Můžete upravovat panel nástrojů pouhým přetažením tlačítek. Uživatel si může vybrat mezi velkými či malými tlačítky a zda chce zobrazit popis.
Author: Bourmad Mehdi
 
dfsToolBar v.1.11 (03.03.2002) - 17 Kb
   Potomek TToolBar komponenty přidávající tlačítko "maximalizovat - obnovit". Napodobuje chování panelu nástrojů v Netscape Communicatoru. Kliknutím na tlačítko se panel zmenší a naopak.
Author: Bradley D. Stowers
 
FileToolbar v.2000/1 (03.03.2002) - 222 Kb
   TFileToolbar umožňuje uložit a načíst pozici tlačítek v komponentě TToolbar97. Vhodné pro umožnění uživatelského nastavení tlačítek v panelu nástrojů.
Author: Peter Hellinger Software
 
FineComponents v.0.01 (03.03.2002) - 42 Kb
   Obsahuje TFinePanel - panel nástrojů s novým vzhledem (jako MacOS, Graph64, IE nebo Netscape).
Author: Pavol Stugel
 
FloatingToolBar v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Plovoucí panel nástrojů.
Author: Craig Ward
 
MenuBar v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Potomek TToolBar, který obsahuje vlastnost Menu pro vytvoření menu v panelu nástrojů.
Author: Steven Trefethen
 
Toolbar97 v.1.53 (03.03.2002) - 209 Kb
   Plovoucí panel nástrojů ve stylu Office 97.
Author: Jordan Russell
 
USAppBar v.1.0 (03.03.2002) - 11 Kb
   Implementace panelu nástrojů, jako je panel úloh MS Office nebo Windows 95.
Author: Ulf Steinberg
 
XToolBar v.2.73 (03.03.2002) - 41 Kb
   Vlastnosti panelu nástrojů:
- umožňuje seskupovat tlačítka, samotné panely nástrojů
- umožňuje dokování či změnu na plovoucí panel nástrojů
- lze uživatelsky měnit velikost
- lze jej vytvářet za běhu
- povoluje na sebe vkládat jiné komponenty
- ukládá pozici panelu nástrojů
a mnoho dalších...
Author: Jean-Philippe Bernardy
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz