Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Text:

ALScrollingText v.1.02 (03.03.2002) - 3 Kb
   Pro horizontální rolování textu.
Author: Andrew Leigh
 
BrkApart v.1.00 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta, pomocí které lze rozdělit řetězec.
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
CtrlToRTF v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   Tato komponenta konvertuje Delphi grid, edit, listbox, memo a label do formátu RTF.
Author: K. Nishita
 
HKStreams v.1.6 (03.03.2002) - 206 Kb
   Komponenta umožňující uložení více streamů do jednoho souboru. Stream lze také uložit s LHA kompresí nebo s kódováním Blowfish.
Author: Harry Kakoulidis
 
janReplace v.? (03.03.2002) - 11 Kb
   TjanReplace je "Najít a Nahradit" komponenta pro použití v textovém editoru.
Author: Jan Verhoeven
 
MSearch v.1.0 (03.03.2002) - 20 Kb
   TMSearch je komponenta pro jednoduché vyhledání umístění řetězce v textu.
Author: Mats Asplund
 
Rungler v.1.01b (03.03.2002) - 10 Kb
   Komponenta umožňující transformaci kódu ruštiny (ANSI Cyrillic - Windows 1251) do latinky.
Author: Alexander Ilyin
 
Scanner v.1.02 (03.03.2002) - 13 Kb
   Tato komponenta obsahuje kompletní lexikální analýzu ascii souboru, jež je nezbytná pro realizaci parseru nějakého jazyku.
Author: Frank Plagge
 
WildMatch v.? (03.03.2002) - 7 Kb
   TWildMatch obsahuje rutiny pro porovnání dvou řetězců, kde jeden může obsahovat i divoké znaky (*, ?).
Author: Elliott Shevin
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz