Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Systems:

aCPUID v.? (03.03.2002) - 65 Kb
   Umožňuje získat všechny důležité informace o procesoru a Windows.
Author: Dadang Sofyan
 
ActiveX Scripting Components v.1.05 (03.03.2002) - 81 Kb
   Kolekce tří komponent, umožňující jednoduché vytváření skriptů ve vašich programech.
Author: Alexander Wingrove
 
AppEx v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Nevizuální komponenta, s jejíž pomocí lze pro aplikaci přidat řadu vlastností, např. nastavení priority, zobrazení či ukrytí ikony na pracovní liště, parametry, kontrolu proti debugeru, odinstalování.
Author: James Azarja
 
AppExec v.1.07 (03.03.2002) - 14 Kb
   Spouštěč splikací.
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
AppVerInfo v.1.1c (03.03.2002) - 12 Kb
   Komponenta umožňující získat informace o souboru (Autor, popis souboru, Společnost, Verze, ...).
Author: Riccardo 'Rico' Pareschi
 
AR_Comps v.1.0 (03.03.2002) - 9 Kb
   Soubor 3 komponent zobrazujících systémový čas nebo datum v pravidelně se měnících barvách. Dále lze zobrazit počet dnů v měsíci.
Author: Adrian Roberto Barbosa
 
Auto-Runner v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Po vložení komponenty na formulář a nastavení určitých vlastností se program automaticky spustí při každém spuštění počítače.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
BinaryData and CompressedBinaryData v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   Umžňují připojit soubor k formuláři nebo datovému modulu.
Author: Jose Sebastian Battig
 
BiosInfo v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta zjišťující informace o BIOSu.
Author: Izzet Uslu
 
BmAssist v.2.01 (03.03.2002) - 178 Kb
   Asistant (pomocník) jako je v MS Office. Změny průvodce (vzhledu pomocníka) se provádí změnou DLL knihovny. Pomocník zobrazuje text a spravuje Tipy dne. Pro správné použití je nutné stáhnout průvodce ze stránky autora.
Author: Bourmad Mehdi
 
BuildInfo v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Získá infomace o verzi souboru.
Author: Morten Hryseth
 
DaDirScan v.1.0 (03.03.2002) - 103 Kb
   Umožňuje práci se stromem adresářů a soubory obsaženými na disku.
Author: Diego Amicabile
 
dfsVersionInfoResource v.2.34 (03.03.2002) - 29 Kb
   Komponeta, která zobrazí programové informace.
Author: Bradley D. Stowers
 
DiskInfo v.2.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta zobrazující informace o lokálním nebo síťovém disku - sériové číslo, jmenovku, souborový systém, typ disku, velikost volného a obsazeného prostoru.
Author: UtilMind Solutions
 
DitherMP v.1.0 (03.03.2002) - 49 Kb
   Přidá do aplikace efekt rozmazání obrazovky (jako při ukončování Windoows).
Author: Marko Peric
 
DLLLoader v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Spravuje DLL knihovny. Vrátí bázovou adresu a jméno DLL procedury.
Author:
 
DogsEar v.1.5 (03.03.2002) - 3 Kb
   Při použití této komponenty bude aplikace vypadat jako kniha.
Author: DithoSoft Software Solutions
 
DriveScan v.2.0 (03.03.2002) - 9 Kb
   Komponenta na prohledávání disku. Po prohlídce vrátí jména adresářů a souborů. Lze nastavit různé filtry pro vyhledávání souborů.
Author: Mats Asplund
 
Dynamic Library Element v.1.0 (03.03.2002) - 62 Kb
   Dynamic Library Element umožňuje použití komponenty z dynamicky načteného balíčku bez nutnosti rekompilace programu.
Author: Thierry Coq
 
EasyRegAdvanced v.3.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Rozšířená verze komponenty TEasyReg (EasyRegistry).
Author: Philip Bairstow
 
EasyRegistry v.3.0 (03.03.2002) - 18 Kb
   Umožňuje zápis a čtení hodnot typu integer, boolean a string do/z registru. U řetězců je podporováno šifrování a dešifrování.
Author: Philip Bairstow
 
EC Software Help Suite v.1.01 (03.03.2002) - 470 Kb
   Komponenta pro implementaci kontextově závislé nápovědy. Obsahuje komponenty: TWhatsThis, THelpRouter, THelpContextMap a TTrainingCard
Author: EC Software
 
ExFile v.1.05 (03.03.2002) - 36 Kb
   Komponenta umožňující spustit a synchronizovat více procesů současně.
Author: Bill Beam
 
ExHint v.1.1 (03.03.2002) - 9 Kb
   Okno s bublinkovou nápovědou s více možnostmi.
Author: Thomas Skarget
 
FastShellLink v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta jednoduše vytvoří link na zvolený program nebo soubor a umožňuje jej automaticky umístit na desktop či do jiného systémového adresáře (System Menu, Programs Menu, Startup Menu, ...).
Author: UtilMind Solutions
 
File Chopper v.1.0 (03.03.2002) - 28 Kb
   Komponenta, se kterou lze rozdělit soubor na více částí, podporuje uložení na více disků a automatické spojení.
Author: James Azarja
 
FileFind v.1.1 (03.03.2002) - 7 Kb
   Komponenta umožňující vyhledat soubory na discích.
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
FileSplitter v.1.03 (03.03.2002) - 15 Kb
   TFileSplitter je neviditelná komponenta pro rozdělení souboru do více souborů o určené velikosti.
Author: Jovan Sedlan
 
FindFile v.2.21 (03.03.2002) - 18 Kb
   Komponenta pro vyhledávání souborů.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
fisFileNotification v.1.00 (03.03.2002) - 5 Kb
   Tato komponenta vytvoří nové vlákno, které používá pro monitorování obsahu adresáře (změny souborů, data, mazání atd.).
Author: First Internet Software House
 
fisSharedMemory v.1.00 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta, která umožňujeí sdílet paměť mezi různými procesy a instancemi. Pojmenováním sdílené paměti je pak možno se na tuto paměť odvolávat v jiných procesech.
Author: First Internet Software House
 
FolderTree v.3.1 (03.03.2002) - 29 Kb
   Visuální komponenta, která umožňuje zobrazit adresářový strom, podobný jako má Průzkumník Windows.
Author: Elliott Shevin
 
GPHugeF v.3.01 (03.03.2002) - 37 Kb
   Rozhraní pro 64-bit soubory.
Author: Primoz Gabrijelcic
 
GpTextFile v.2.03 (03.03.2002) - 36 Kb
   Rozhraní pro 8/16-bit soubory. Používá komponenty z GpHugeF.
Author: Primoz Gabrijelcic
 
HKHelp v.1.1 (03.03.2002) - 212 Kb
   HKHelp je pseudo-visuální komponenta pro vytvoření nápovědy přímo v programu, bez nutnosti mít k dispozici kompilátor nápovědy. Umožňuje v popup okně nápovědy zobrazit jakkoliv barevný či veliký text, odrážky. Lze jej používat zároveň s HLP souborem. Text lze vytvářet např. v MS Wordu či jako HTML. Všechna data budou přilinkována k výslednému .exe souboru. Velmi jednosuché použití (jedním řádkem kódu), možno prohlížet výsledek v design módu.
Author: Harry Kakoulidis
 
HKMessageReceiver v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   HKMessageReceiver je nevizuální komponenta, která umí po umístění na formuláři přijímat zprávy zaslané (send/post) aplikaci.
Author: Harry Kakoulidis
 
HSApp v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta umožňující shrytí/zobrazení aplikace po trojkombinaci Ctrl+Alt+Del.
Author: Izzet Uslu
 
infMutex v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Zkontroluje, zda aplikace již neběží.
Author: Morten Hryseth
 
JFCLogFile v.1.01 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta umožňující provádět zápis do .log souboru.
Author: Jean-Fabien Connault
 
jgNT v.1.0 (03.03.2002) - 37 Kb
   Komponenty pro správu WinNT. Umožňují vytváření a správu uživatelů, skupin, sdílených prostředků. Obsahuje také komponentu na zasílání zpráv po síti pomocí Messenger servisu.
Author: John Gonzalez
 
JustOne v.2.0 (03.03.2002) - 13 Kb
   Tato komponenta umožní spustit pouze jednu instanci aplikace.
Author: Eric Pankoke
 
JustOne v.1.2 (03.03.2002) - 34 Kb
   Tato komponenta umožní spustit pouze jednu instanci aplikace. Pokud se aplikace spustí podruhé, tato druhá instance se ukončí a zaktivuje se instance první. Pokud je okno první instance minimalizované, obnoví se do původní velikosti.
Author: Steven L. Keyser
 
LogToFile v.January 00 (03.03.2002) - 22 Kb
   Tato komponenta umožňuje velice jednoduché "logování" textu do souboru v ASCII.
Author: G. Bradley MacDonald
 
MinModal v.? (03.03.2002) - 13 Kb
   Umožňuje minimalizovat aplikaci s modálním oknem.
Author: Sergey Zimin
 
MSystemInfo v.3.4 (03.03.2002) - 332 Kb
   Podrobný přehled o nastavení počítače.
Author: Michal Mutl
 
MultiTasker v.1.1 (03.03.2002) - 20 Kb
   TMultiTasker umožňuje jednoduché použití více prováděcích vláken (thread) v aplikaci.
Author: Alexandre Guillien
 
NTTools v.30.11.1998 (03.03.2002) - 184 Kb
   Umožňují:
- pracovat s Event Logem
- spravovat Uživatele a Skupiny
- různé síťové funkce
Author: Gideon Vos
 
Office 97 Assistant Package v.2.23 (03.03.2002) - 156 Kb
   Komponenta pro vytvoiření obdoby asistenta z MS Office 97.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
Office97Balloon v.1.2 (03.03.2002) - 19 Kb
   TOffice97Balloon je komponenta, která vypadá a pracuje na principu Pomocníku v MS Office 97.
Author: Jonathan Hosking
 
OLEExcel v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Tato komponenta umožňuje přenášení dat z Table, Query nebo StringGrid do Excelu.
Author: Duong Luu
 
OnlyOne v.1.00 (03.03.2002) - 2 Kb
   Umožňuje spustit pouze jednu instanci aplikace. Při existenci již spuštěné aplikaci se pouze zaktivuje.
Author: Gary Nielsen
 
OutlookConnect v.1.1 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta pro přístup k Outlooku.
Author: Lothar Perr
 
PBSystemPath v.3.00.00.00 (03.03.2002) - 17 Kb
   PBSystemPath je komponenta zobrazující 30 systémových cest. Jsou viditelné již při návrhu.
Author: Poul Bak
 
PBWatcher v.3.50.00.00 (03.03.2002) - 49 Kb
   Jednotka s přidanými možnostmi ladění.
Author: Poul Bak
 
PerfUtils Component Library v.1.2 (03.03.2002) - 664 Kb
   Kolekce komponent pro sledování systémových informací.
Author: Alexey A. Dynnikov
 
Procesor v.1.1 (03.03.2002) - 9 Kb
   Dvojice komponent, TTimeProcessor a TChildProcess, pro řízení procesů.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
PropsSaver v.1.3 (01.01.1970) - 1 Kb
   Komponenta pro ukládání a načítání vlastností aplikace do registru, .ini souboru, nebo dalších (databáze, textový soubor a.j.). Uživatel visuálně vybere komponentu a její vlastnosti, které si přeje uložit.
Author: Jose Sebastian Battig
 
rjVectors v.0.15 (03.03.2002) - 108 Kb
   rjVector je kolekce tříd pro uložení seznamu položek. Je podobná ke třídám TStrings nebo TList, ale podporuje více typů (Byte, Word, Integer, Cardinal, Object...).
Author: Ralf Junker
 
rsFileVersion v.1.00 (03.03.2002) - 13 Kb
   TrsFileVersion získá detailní informace o souboru. Podporuje formáty exe, dll, ocx, vbx, drv, vbx a další.
Author: Rimrock Software
 
ServiceManager v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Definuje třídu TServiceManager, která zapouzdřuje Win NT Service Control Manager (SCM), jež umožňuje administraci servisů (start, stop, pauza, pokračování, dotaz) běžících na lokálním nebo vzdáleném počítači.
Author: David Lively
 
ShellCommandInterface v.? (03.03.2002) - 57 Kb
   Umožňuje aplikaci vzájemně reagovat s Průzkumníkem.
Author: Ken Miles
 
ShellExt v.1.3 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta pro práci s registrem s příponami souborů.
Author: UtilMind Solutions
 
SHChangeNotify v.1.1 (03.03.2002) - 10 Kb
   TSHChangeNotify zachytává uživatelem určené systémové události a vyvolává příslušné ovladače.
Author: Elliott Shevin
 
ShortcutLink v.? (03.03.2002) - 19 Kb
   Komponenta pro získání informací o souboru a vytvoření zástupce.
Author: Elliott Shevin
 
Shutdown v.0.91 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta umožňuje vypnutí, odhlášení, restartování systemu. (win95/NT).
Author: Dennis Spreen
 
SJResolution v.? (03.03.2002) - 12 Kb
   S touto komponentou lze dynamicky změnit rozlišení obrazovky. Pro nekomerční použití.
Author: Sylvain James
 
SpecialFolders v.1.0 (03.03.2002) - 18 Kb
   TSpecialFolders umožňuje získat cesty ke speciálním adresářům Windows. Používá funkci SHGetSpecialFolderLocation.
Author: Helmut Schottmüller
 
SysInfo v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   TSysInfo je nevizuální komponenta, která vrací informace o vašem počítači, jako jsou Jméno uživatele a název společnosti, verze DOS/Windows a.j.
Obsahuje 7 řetězcových vlastností, jež mohou být nastaveny v návrhovém módu pomocí Object Inspectoru: Společnost, Uživatel, Procesor, Koprocesor, DOS verze, Windows verze, Mód Windows.
Author: Brent Boswell
 
SysInfoComp v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponeta, která zobrazí množství různých systémových informací.
Author: O.B.you!
 
SysMeter v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta pro získání informací o procentuálním využití prostředků (GDI, USER) systému.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
SystemInfo v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Tato komponenta umožňuje získat následující informace:
- jméno počítače
- aktuální jméno přihlášeného uživatele
- Windows adresář
- systémový adresář Windows
- jméno registrovaného vlastníka licence Windows
- název společnosti registrovaného vlastníka licence Windows
- verzi Windows
- platformu Windows
Author: Dean Ashton
 
SystemInfo v.1.0 (03.03.2002) - 36 Kb
   Nevizuální komponenta, zobrazující všechny informace o systému.
Author: James Azarja
 
SystemProbe v.1.0 (03.03.2002) - 24 Kb
   Navizuální komponenta monitorující výkonnost počítače, např. systémové a uživatelské zdroje, využití CPU atd.
Author: James Azarja
 
TipDayDlgMP v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Dialogové okno Tip dne. Tipy se přidávají při návrhu aplikace pomocí editoru.
Author: Marko Peric
 
tvAPIThing v.1.01 (03.03.2002) - 148 Kb
   Komponenta pro zjištění množství systémových informací, např. uživatelské jméno, verze souboru, verze operačního systému a.j.
Author: Tim Victor
 
WhatIsThis v.1.2 (03.03.2002) - 197 Kb
   Tlačítko, které po kliknutí na objekt vyvolá nápovědu ve stylu #Co je to?".
Author: Jose Sebastian Battig
 
Window List v.1.5 (03.03.2002) - 3 Kb
   Tato komponeta zjistí počet oken v systému a o každém okně vrátí informace: handle, titulek, ID procesu, viditelnost, a rozměry.
Author: Jerry Ryle
 
WinInfo v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Zobrazuje následující systémové informace MacAdress, BiosName, BiosVer, BiosDate, Workgroup, ComputerName, Comment, ProductId, ProductKey, SystemRoot, RegisteredOwner, RegisteredOrganization, ProgramFilesDir, BootCount, CommonFilesDir, ConfigPath, DevicePath, MediaPath, OtherDevicePath, PF_AccessoriesName, ProgramFilesPath, SM_AccessoriesName, Version, VersionNumber, WallPaperDir, ProductName, ProductType.
Author: Bulent Bininci
 
WinRegistry v.? (03.03.2002) - 8 Kb
   TWinRegistry je komponenta pro práci s registry Windows.
Třída TRegistry v Delphi 2 je zcela nedokumentovaná, a tak zbývá experimentovat. Alternativou je použití třídy TRegIniFile, která umožňuje použití stejných příkazů, jako třída TIniFile, ale data se budou zapisovat do registrů místo do .ini souborů. I když je tato třída jednoduchá pro používání, z datových typů podporuje pouze String, Integer a Boolean a vše ukládá jako řetězec (konverzí). Nicméně velkou výhodou třídy TRegIniFile je podpora defaultových hodnot při čtení dat, automatické vytváření klíčů a sekcí, pokud ještě neexistují.
Author: Dave White
 
WKey v.2.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta, která zastaví průběh programu a čeká na uživatelovu akci.
Author: Mats Asplund
 
X2000 v.2.05 Beta (03.03.2002) - 137 Kb
   Přes 30 komponent pro získání systémových informací, informací o pevném disku, pakování souborů a další.
Author: Baldemaier Florian
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz