Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

StatusBar:

Advanced Status Bar v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   TAdvStatusBar je vylepšený stavový řádek. Umožňuje vložit jiný řídící prvek, např. průběžník (progressbar) nebo tlačítko.
Author: Joachim Marder
 
ALStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   Stavový řádek, umožňující vložit na sebe jiné řídící prvky.
Author: Andrew Leigh
 
ATStatusbar v.1.27 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta rozšiřující TStatusBar o:
- zobrazování času
- zobrazování data
- zobrazování dne (ve 4 jazycích)
- zobrazování průběžníku (progressbar)
- budík
- možnost každou sekundu pípnout
Author: Almer Tigelaar
 
cwStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Stavový řádek obsahující panely pro kláves CapsLock, NumLock a ScrolLock a panel pro čas.
Author: Craig Ward
 
dfsStatusBar v.1.22 (03.03.2002) - 48 Kb
   Stavový řádek s mnoha specializovanými panely. Mezi hlavní vlastnosti patří indikátory stavových kláves (capslock, numlock scrolllock), průběžníky, obrázky, tlačítka a datum a čas. Na stavový řádek lze v IDE vložit další komponentu..
Author: Bradley D. Stowers
 
FriendlyStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   Stavový řádek akceptující vložení prvků, např. průběžníku (progressbar), tlačítka a.j.
Author: Ivan Azic
 
Keybar v.1.1 (03.03.2002) - 8 Kb
   Stavový řádek pracující jako Statusbar z Turbo Vision (Borland Pascal 7.0 for DOS).
Author: Thomas Zakostelsky
 
PanelClock v.1.0 (03.03.2002) - 12 Kb
   Stavový řádek, zobrazující datum a čas, a stav kláves NumLock, CapsLock a ScrollLock.
Author: Cameron D. Peters
 
StatusBarPro v.1.1 (03.03.2002) - 12 Kb
   TStatusBarPro je rozšířená verze komponenty TStatusBar. Každý panel může obsahovat obrázek, bublinkovou nápovědu, událost na kliknutí nebo dvojklik. Umožňuje vkládat na sebe další prvky.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
xtcStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Rozšířený stavový řádek (Hottrackin, Hints).
Author: Alan Rose
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz