Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Panel:

ACF v.? (03.03.2002) - 15 Kb
   Dvě komponenty panel s rozšířenými vlastnostmi:
TantMovablePanel - panel s možností přesunu po formuláři.
TantDatePanel - panel pro vstup-výstup hodnot data.
Author: Karpolan
 
AMHCal10 v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   AMHExtMonthCal a AMHExtDBMonthCal jsou dvě visuální komponenty m.j. s následujícími vlastnostmi: FColorDefault, FColorHeader, FColorSundays, FColorToday; FFontDefault, FFontHeader, FFontSundays, FFontToday;
Author: Adrian M. Hanslik
 
AppBar v.1.4 (03.03.2002) - 65 Kb
   AppBar umožní umístit lištu podobnou systémové liště.
Umožňuje zmenšit aktivní prostor Desktopu.
Podporuje mnoho voleb - animace, dockovani a pod.
Author: Paolo Giacomuzzi
 
BiDiDBNavigator v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Potomek TDBNavigator. Přidána podpora bi-di a uživatelské obrázky (glyphs).
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
CalenPnl v.? (03.03.2002) - 11 Kb
   Panel s kalendářem.
Author: Peter Crain
 
ComCtrls95 v.2.94 (03.03.2002) - 27 Kb
   Komponenty pro dialogová okna se záložkami TPage95Control, TTab95Control, TTab95Sheet.
Author: Ryan J. Mills
 
CShape v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   TCSahape komponenta je potomkem komponenty TShape. Obsahuje novou vlastnost ChangeColor, která umožňuje změnit základní výplňovou barvu. Nová barva se vybírá z objektu TColor.
Author: Frank DeBlanc
 
DBXNavigator v.1.0 (03.03.2002) - 21 Kb
   Následník TDBNavigator doplněný o 4 nová tlačítka:
1. Rewind (skok zpět)
2. Fast Forward (skok vpřed)
3. Bookmark (nastavení záložky na záznamu)
4. Goto (přechod na záložku).
Author: ds-DATASYSTEME
 
DCCalendar v.1.0 (03.03.2002) - 40 Kb
   Rozšířený kalendář.
Author: Dream Company
 
Delphi Visual Shapes v.1.5 (03.03.2002) - 6 Kb
   Obsahuje 14 rozdílných tvarů pro zobrazení standardní Delphi komponentou TShape.
Author: DithoSoft Software Solutions
 
dfsEllipsisPanel v.1.15 (03.03.2002) - 16 Kb
   Panel zkracující text vlastnosti #caption" s použitím '...' pokud pro zobrazení textu není dostatek místa. Např. u názvu cesty k souboru.
Author: Bradley D. Stowers
 
DsGroupBox v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Rozšířený GroupBox s novými vlastnostmi: GroupType (drop-shadow, plain, Raised3D, Raised3DShadow), EnhancedCaption, ShadowColor, XOffSet a YOffSet.
Author: N.Hollinworth
 
ElasticPanel v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Velikost prvků vložených na tento panel se automaticky přizbůsobí velikosti panelu.
Author:
 
ExPageControl v.1.00 (03.03.2002) - 7 Kb
   Rozšířený záložkový panel. Umožňuje definovat další vlastnosti, např. tlačítkový styl, ownerdraw styl, přidávat obrázky na každou záložku a.j.
Author: Grahame Marsh
 
FoldPanel v.1.1 (03.03.2002) - 184 Kb
   Komponenta obsahující tačítko pro rozbalení či sbalení panelu a s možností přiřazení bitmapy na pozadí.
Author: Erol S. Uzuner
 
fshEnabGrp v.1.03 (03.03.2002) - 1 Kb
   Potomek TGroupBox, který rekurzivně nastavuje hodnoty Enabled na všechny komponenty, které vlastní.
Author: First Internet Software House
 
janShape v.4 (03.03.2002) - 39 Kb
   TjanShape je potomek TGraphicControl a obsahuje tyto vlastnosti navíc: 75 tvarů, 26 gradientních výplní, natáčející titulek, interaktivní přeunování/velikosti objektů a textů, plně uživatelské tvary použitím TjanShapeController.
Author: Jan Verhoeven
 
JPanelTexture v.1.32 (03.03.2002) - 85 Kb
   Komponenta TJPanelTexture je potomek komponenty TPanel a umožňije vložit na své pozadí texturu.
Author: JAPOS
 
mathPanel v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Následník komponenty TPanel s matematickými vykreslovacími funkcemi.
Author: Mirko Patrizi
 
MJWstar v.1.00 (03.03.2002) - 3 Kb
   Panel s pohybujícími se hvězdy na pozadí.
Author: Michael Wilcox
 
MultiShape v.1.00 (03.03.2002) - 9 Kb
   Komponenta umožňující vytvořit na formuláři mnoho grafických efektů. Lze např. vytvořit opakující se texturu s podporou transparentnosti a.j.
Author: Enrico Lodolo
 
Orbital Decisions Calendar Component v.2.9 (03.03.2002) - 69 Kb
   Při použití funkcí pro práci s datem je často nutné, pro výběr data začátku a data konce, více než 11x kliknout myší. Tato komponenta umožňuje následující:
- levým talčítkem se vybere začáteční datum
- pravým tlačítkem se vybere koncové datum
- výběr týdne kliknutím na jeho číslo (levým a potom pravým tlačítkem na stejném čísle nebo levým na jednom čísle týdne a pravým na následujícím čísle)
- výběr měsíce kliknutím na jeho názvu
- výběr roku kliknutím na jeho čísle
- umožňuje nastavit začátek týdne pro neděli nebo pondělí
- umožňuje vybrat koncové datum před začátečním
- umožňuje vybrat i jedno datum, a ne pouze rozsah
Author: David Lipschitz, Justin Turberville
 
Outlook v.? (03.03.2002) - 13 Kb
   Komponenta poskytující navigační panel ve stylu Outlook.
Author: M. Ali Caliskan
 
PageControles v.2.01 (03.03.2002) - 25 Kb
   Rozšířený PageControl o barevné přechody na záložkách, obrázcích na pozadí.
Author: Erol S. Uzuner
 
QRRoundRect v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Zaoblené obdélníky pro QuickReports.
Author: Richard Fellner
 
RegionPanel v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Umožňuje vytvořit různě tvarované okno. Tvar se nadefinuje použitím vlastnosti Vertices (čárkou oddělené body) a zavoláním funkce SetWindowRgn.
Author:
 
RRSDateTime and RRSDBDateTime v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   RRSDateTime zapouzdřuje DateTimePicker. RRSDBDateTime je databázová varianta. Používá vlastnosti DateFormat, ShortDateFormat, ShortTimeFormat a TimeFormat
Author: Ross Smith
 
TabSet95 v.2.3 (03.03.2002) - 12 Kb
   Rozšířený TabSet a TebbedNotebook o možnost přesunutí nahoru, dolů, vlevo a vpravo. Podporuje víceřádkový text.
Author: Bourmad Mehdi
 
TblShape v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Následník TShape, umožňující vykreslení tabulky s volitelně nastavitelnými velikostmi řádků a ssloupců.
Author: Dmitry H. Bubniewski
 
TransPan v.? (03.03.2002) - 27 Kb
   TTransPan (Transformer Panel) je potomek komponenty TCustomPanel. Může být použít místo klasické komponenty TPanel. Má navíc vlastnost State, měnící typ panelu - standardní a pro hry Tetris nebo Scramble.
Author: Alexander Gogava
 
TrianglePanel v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Trojúhelníkový panel.
Author:
 
WavePanel v.? (03.03.2002) - 29 Kb
   Panel s běžícími barvami.
Author: Sergey Zimin
 
Wizard v.? (03.03.2002) - 9 Kb
   Komponenta umožňující vytvořit průvodce.
Author: ztn
 
XSoft Tools v.0.1 (03.03.2002) - 175 Kb
   Různé boxy (bevely) - gradientně vyplněné, s texturou a dalšími možnostmi.
Author: Erick I. Jimenez Alvarado
 
YearPlanner v.2.2¨1 (03.03.2002) - 59 Kb
   Plánovací kalendář.
Author: Jonathan Hosking
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz