Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Others:

ActiveX Scripting Components v.1.05 (03.03.2002) - 81 Kb
   Kolekce tří komponent, umožňující jednoduché vytváření skriptů ve vašich programech.
Author: Alexander Wingrove
 
AppEx v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Nevizuální komponenta, s jejíž pomocí lze pro aplikaci přidat řadu vlastností, např. nastavení priority, zobrazení či ukrytí ikony na pracovní liště, parametry, kontrolu proti debugeru, odinstalování.
Author: James Azarja
 
AppExec v.1.07 (03.03.2002) - 14 Kb
   Spouštěč splikací.
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
Auto-Runner v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Po vložení komponenty na formulář a nastavení určitých vlastností se program automaticky spustí při každém spuštění počítače.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
BinaryData and CompressedBinaryData v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   Umžňují připojit soubor k formuláři nebo datovému modulu.
Author: Jose Sebastian Battig
 
DitherMP v.1.0 (03.03.2002) - 49 Kb
   Přidá do aplikace efekt rozmazání obrazovky (jako při ukončování Windoows).
Author: Marko Peric
 
DogsEar v.1.5 (03.03.2002) - 3 Kb
   Při použití této komponenty bude aplikace vypadat jako kniha.
Author: DithoSoft Software Solutions
 
Dynamic Library Element v.1.0 (03.03.2002) - 62 Kb
   Dynamic Library Element umožňuje použití komponenty z dynamicky načteného balíčku bez nutnosti rekompilace programu.
Author: Thierry Coq
 
EasyRegAdvanced v.3.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Rozšířená verze komponenty TEasyReg (EasyRegistry).
Author: Philip Bairstow
 
EasyRegistry v.3.0 (03.03.2002) - 18 Kb
   Umožňuje zápis a čtení hodnot typu integer, boolean a string do/z registru. U řetězců je podporováno šifrování a dešifrování.
Author: Philip Bairstow
 
ExFile v.1.05 (03.03.2002) - 36 Kb
   Komponenta umožňující spustit a synchronizovat více procesů současně.
Author: Bill Beam
 
File Chopper v.1.0 (03.03.2002) - 28 Kb
   Komponenta, se kterou lze rozdělit soubor na více částí, podporuje uložení na více disků a automatické spojení.
Author: James Azarja
 
FileSplitter v.1.03 (03.03.2002) - 15 Kb
   TFileSplitter je neviditelná komponenta pro rozdělení souboru do více souborů o určené velikosti.
Author: Jovan Sedlan
 
fisSharedMemory v.1.00 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta, která umožňujeí sdílet paměť mezi různými procesy a instancemi. Pojmenováním sdílené paměti je pak možno se na tuto paměť odvolávat v jiných procesech.
Author: First Internet Software House
 
GPHugeF v.3.01 (03.03.2002) - 37 Kb
   Rozhraní pro 64-bit soubory.
Author: Primoz Gabrijelcic
 
GpTextFile v.2.03 (03.03.2002) - 36 Kb
   Rozhraní pro 8/16-bit soubory. Používá komponenty z GpHugeF.
Author: Primoz Gabrijelcic
 
HSApp v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta umožňující shrytí/zobrazení aplikace po trojkombinaci Ctrl+Alt+Del.
Author: Izzet Uslu
 
jgNT v.1.0 (03.03.2002) - 37 Kb
   Komponenty pro správu WinNT. Umožňují vytváření a správu uživatelů, skupin, sdílených prostředků. Obsahuje také komponentu na zasílání zpráv po síti pomocí Messenger servisu.
Author: John Gonzalez
 
JustOne v.2.0 (03.03.2002) - 13 Kb
   Tato komponenta umožní spustit pouze jednu instanci aplikace.
Author: Eric Pankoke
 
JustOne v.1.2 (03.03.2002) - 34 Kb
   Tato komponenta umožní spustit pouze jednu instanci aplikace. Pokud se aplikace spustí podruhé, tato druhá instance se ukončí a zaktivuje se instance první. Pokud je okno první instance minimalizované, obnoví se do původní velikosti.
Author: Steven L. Keyser
 
MinModal v.? (03.03.2002) - 13 Kb
   Umožňuje minimalizovat aplikaci s modálním oknem.
Author: Sergey Zimin
 
MultiTasker v.1.1 (03.03.2002) - 20 Kb
   TMultiTasker umožňuje jednoduché použití více prováděcích vláken (thread) v aplikaci.
Author: Alexandre Guillien
 
NTTools v.30.11.1998 (03.03.2002) - 184 Kb
   Umožňují:
- pracovat s Event Logem
- spravovat Uživatele a Skupiny
- různé síťové funkce
Author: Gideon Vos
 
OLEExcel v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Tato komponenta umožňuje přenášení dat z Table, Query nebo StringGrid do Excelu.
Author: Duong Luu
 
OnlyOne v.1.00 (03.03.2002) - 2 Kb
   Umožňuje spustit pouze jednu instanci aplikace. Při existenci již spuštěné aplikaci se pouze zaktivuje.
Author: Gary Nielsen
 
OutlookConnect v.1.1 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta pro přístup k Outlooku.
Author: Lothar Perr
 
PBWatcher v.3.50.00.00 (03.03.2002) - 49 Kb
   Jednotka s přidanými možnostmi ladění.
Author: Poul Bak
 
Procesor v.1.1 (03.03.2002) - 9 Kb
   Dvojice komponent, TTimeProcessor a TChildProcess, pro řízení procesů.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
rjVectors v.0.15 (03.03.2002) - 108 Kb
   rjVector je kolekce tříd pro uložení seznamu položek. Je podobná ke třídám TStrings nebo TList, ale podporuje více typů (Byte, Word, Integer, Cardinal, Object...).
Author: Ralf Junker
 
ServiceManager v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Definuje třídu TServiceManager, která zapouzdřuje Win NT Service Control Manager (SCM), jež umožňuje administraci servisů (start, stop, pauza, pokračování, dotaz) běžících na lokálním nebo vzdáleném počítači.
Author: David Lively
 
ShellCommandInterface v.? (03.03.2002) - 57 Kb
   Umožňuje aplikaci vzájemně reagovat s Průzkumníkem.
Author: Ken Miles
 
ShellExt v.1.3 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta pro práci s registrem s příponami souborů.
Author: UtilMind Solutions
 
Shutdown v.0.91 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta umožňuje vypnutí, odhlášení, restartování systemu. (win95/NT).
Author: Dennis Spreen
 
SJResolution v.? (03.03.2002) - 12 Kb
   S touto komponentou lze dynamicky změnit rozlišení obrazovky. Pro nekomerční použití.
Author: Sylvain James
 
WinRegistry v.? (03.03.2002) - 8 Kb
   TWinRegistry je komponenta pro práci s registry Windows.
Třída TRegistry v Delphi 2 je zcela nedokumentovaná, a tak zbývá experimentovat. Alternativou je použití třídy TRegIniFile, která umožňuje použití stejných příkazů, jako třída TIniFile, ale data se budou zapisovat do registrů místo do .ini souborů. I když je tato třída jednoduchá pro používání, z datových typů podporuje pouze String, Integer a Boolean a vše ukládá jako řetězec (konverzí). Nicméně velkou výhodou třídy TRegIniFile je podpora defaultových hodnot při čtení dat, automatické vytváření klíčů a sekcí, pokud ještě neexistují.
Author: Dave White
 
WKey v.2.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta, která zastaví průběh programu a čeká na uživatelovu akci.
Author: Mats Asplund
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz