Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Others:

Display v.1.0 (03.03.2002) - 114 Kb
   Tato komponenta emuluje jednoznakový digitální display ve třech stylech: 7-segmentový, 16-segmentový a matici 5x7 bodů.
Author: Gerry Skolnik
 
HarmFade v.2.3 (03.03.2002) - 87 Kb
   Vytváří efekty Blend a Disolve - Velice pěkné
Author: Harm
 
HarmGradient v.1.2 (03.03.2002) - 4 Kb
   Např. umožňuje vyplnit pozadí formuláře gradientní barvou.
Author: Harm
 
Lcd99 v.1.8 (03.03.2002) - 37 Kb
   LCD display komponenta.
Author: Jonathan Hosking
 
LCDScreen v.2.0 (03.03.2002) - 366 Kb
   LCD panel s maticí bodů. Umožňuje rotovat text, měnit barvy a velikost. Pro nekomerční použití.
Author: Jacques Voirin
 
PColor v.1.43 (03.03.2002) - 48 Kb
   TPColor - komponenta pro vizualizaci 2D-polí.
Author: Andrey Filatkin
 
ResourceExport v.1.0 (03.03.2002) - 478 Kb
   Komponenta, umožňující uložit do (načíst z) souboru zdrojů .res jakýkoliv soubor.
Author: Tom Peiffer
 
RLed v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   Panel s led indikátorem.
Author: Ray Adams
 
Splines v.? (03.03.2002) - 7 Kb
   Komponenta pro práci s B-Spline křivkami.
Author: M. v. Engeland
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz