Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Multimedia:

ALed v.1.01 (03.03.2002) - 8 Kb
   LED komponenta se šesti styly, zapnuto/vypnuto stavy a blikáním.
Author: Howard Harvey
 
AnalogMeter v.2.02 (03.03.2002) - 10 Kb
   Komponenta simulující vzhled starších analogových HIFI ukazatelů.
Author: Hannes Breuer
 
AnimateBmp v.1 (03.03.2002) - 132 Kb
   Komponenta používající bitmapy (uložené v jednom souboru) k animaci.
Author: Alexander Meeder
 
Animated v.1.02 (03.03.2002) - 71 Kb
   Umožňuje snadné programování jednoduchých animací, jako je např. explodující text, listující kniha a.j. Princip animace je rozfázování bitmapového obrázku, jež obsahuje několik vložených fází animace.
Author: Dave Baldwin
 
AviWriter v.1.0 (03.03.2002) - 11 Kb
   Komponenta umožňující spojit sérii bitmap a jeden WAV soubor do jednoho AVI souboru.
Author: Elliott Shevin
 
DelphiX v.2000.07.17 (03.03.2002) - 872 Kb
   Kolekce komponent umožňující pracovat s DirectX ver.7.
Author: Hiroyuki Hori
 
DirectX 7.0 Delphi v.? (03.03.2002) - 130 Kb
   Interface do Direct X v7.0 pro Delphi.
Author: Erik Unger
 
Display v.1.0 (03.03.2002) - 114 Kb
   Tato komponenta emuluje jednoznakový digitální display ve třech stylech: 7-segmentový, 16-segmentový a matici 5x7 bodů.
Author: Gerry Skolnik
 
Dream Graphic Pack v.2.03 (03.03.2002) - 158 Kb
   Kolekce grafických komponent.
Author: William Yang
 
funcPlotter v.? (03.03.2002) - 20 Kb
   Komponenta pro vykreslení grafu zadané funkce. Obsahuje parser pro analýzu zadané funkce.
Author: Luis Enrique Silvestre
 
GifImage v.? (03.03.2002) - 16 Kb
   Image obrázek umožňující zobrazení obrázku ve formátu GIF, a to jak v design módu, tak v runtime módu.
Author: Richard Shotbolt
 
Gl, Glu v.? (03.03.2002) - 14 Kb
   Hlavičkové soubory gl.h, glu.h.
Author: Richard Hansen
 
GLScene v.0.7.2 (03.03.2002) - 619 Kb
   Jednotky a třídy zapouzdřující OpenGL API.
Author: Eric Grange
 
Glut v.? (03.03.2002) - 3 Kb
   Hlavičkový soubor Glut.h
Author:
 
Graph3D v.1.1 (03.03.2002) - 38 Kb
   Komponenta pro zobrazeni pole hodnot jako síť. Podporuje skryté čáry, barvy, rotování, přesouvání a změnu velikosti pomocí myši. Všechny atributy jsou uživatelsky nastavitelné.
Author: Hannes Breuer
 
Graphics32 v.0.98 (03.03.2002) - 881 Kb
   Graphics32 je kolekce tříd, komponent a funkcí pro rychlejší grafické programování používající 32-bitové DIB.
Author: Alex Denissov
 
HarmFade v.2.3 (03.03.2002) - 87 Kb
   Vytváří efekty Blend a Disolve - Velice pěkné
Author: Harm
 
HarmGradient v.1.2 (03.03.2002) - 4 Kb
   Např. umožňuje vyplnit pozadí formuláře gradientní barvou.
Author: Harm
 
HeartMachine v.0.03 (03.03.2002) - 197 Kb
   Tato komponenta umožňuje výstup grafů ve stylu kardiografu.
Author: Adi L. Miller
 
ChartView v.1.00 (03.03.2002) - 13 Kb
   Komponenta pro run-time (za běhu) nastavení vzhledu grafu komponenty TChart. Lze měnit styl, barvy a hlavičky sérií.
Author: UtilMind Solutions
 
JPGComment v.0.1 beta (03.03.2002) - 2 Kb
   JPG soubory mohou obsahovat komentáře. Tato komponenta slouží ke čtení, mazání a úpravám těchto komentářů.
Author: Luke Komsta
 
Lcd99 v.1.8 (03.03.2002) - 37 Kb
   LCD display komponenta.
Author: Jonathan Hosking
 
LCDScreen v.2.0 (03.03.2002) - 366 Kb
   LCD panel s maticí bodů. Umožňuje rotovat text, měnit barvy a velikost. Pro nekomerční použití.
Author: Jacques Voirin
 
LinkImage v.1.0 (03.03.2002) - 22 Kb
   Obrázek, umožňující napojení a skok na internetovou či e-mailovou adresu.
Author: James Azarja
 
LogGraph v.1.06 (03.03.2002) - 137 Kb
   Tato komponenta je vhodná pro zobrazování hodnot, které se periodicky mění, např. využití CPU atd.
Author: Vit Kovalcik
 
LrsBmp v.1.00 (03.03.2002) - 5 Kb
   Umoňuje používat transparentní bitmapy.
Author: Terje Larsen
 
Mixer v.Beta (03.03.2002) - 248 Kb
   Audio mixer komponenta s možnostmi přehrávání a záznamu.
Author: Lake of Soft, Ltd
 
OpenGL12 v.? (03.03.2002) - 43 Kb
   Přeložené hlavičkové soubory gl.h, glu.h do jednoho souboru.
Author: Mike Lischke
 
PColor v.1.43 (03.03.2002) - 48 Kb
   TPColor - komponenta pro vizualizaci 2D-polí.
Author: Andrey Filatkin
 
PicShow v.2.5 (03.03.2002) - 257 Kb
   TPicShow je komponenta pro zobrazování obrázků, umožňující aplikovat až 127 přechodových efektů. TDBPicShow je databázová verze TPicShow.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
Plot v.1.1 (03.03.2002) - 268 Kb
   Rychlé zobrazení vědeckých a inženýrských výsledků a jejich analýza.
Author: Mat Ballard
 
ResourceExport v.1.0 (03.03.2002) - 478 Kb
   Komponenta, umožňující uložit do (načíst z) souboru zdrojů .res jakýkoliv soubor.
Author: Tom Peiffer
 
RLed v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   Panel s led indikátorem.
Author: Ray Adams
 
RotateImage v.1.21 (03.03.2002) - 21 Kb
   Vizuální komponenta podobná TImage s možností rotace.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
SGraph v.2.3 (03.03.2002) - 143 Kb
   Komponenta pro vykreslení grafu pole hodnot ve 2D. Možnost změny velikosti, průběžné vykreslování hodnot
Author: Sergei P. Pod'yachev
 
Splines v.? (03.03.2002) - 7 Kb
   Komponenta pro práci s B-Spline křivkami.
Author: M. v. Engeland
 
Synthesizer components v.1.00 (03.03.2002) - 137 Kb
   Soubor obsahuje konponentu FBVUMeter, AudioIn, AudioIO, AudioOut pro práci se zvukem.
Author: John Mertus
 
SysImageList v.1.0 (03.03.2002) - 85 Kb
   Speciální TImageList, se všemi ikonami, použitými v systému.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
TextAnimator v.1.3 (03.03.2002) - 6 Kb
   TTextAnimator je jednoduchá animační komponenta založená na appletu NervousText od Sun Microsystems.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
Video v.2.0 (03.03.2002) - 664 Kb
   Komponenta je rozhraní na funkce video-capture ve Video for Windows
Author: J. Huebler
 
WavePlayer v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   TWavePlayer je nevizuální komponenta pracující se zvukem ve wave formátu.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz