Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Menu:

BarPopupMenu v.1.0.1 (03.03.2002) - 19 Kb
   BarPopupMenu je rozšířený TPopupMenu. Přidá barevný proužek s textem nebo ikonou (i obojí) na pravou stranu popup menu (jako je tomu např. u Start-menu Windows. Barva v proužku múže být stupňovaná.
Author: Jouni Airaksinen
 
CoolTrayIcon v.2.3.0 (03.03.2002) - 202 Kb
   Tato komponenta přidává ikony do system tray v panelu ůloh Windows.
Jedna z nejlepších komponent. (animace, hinty, minimalizace programu, popup menu atd.)
Author: Troels Jakobsen
 
DCMinTray v.1.0 (03.03.2002) - 13 Kb
   TDCMinTray je nevisuální komponenta, umožňující minimalizovat otevřená okna programů do Tray oblasti místo na panel úloh.
Author: Dream Company
 
FileMenuHandler v.1.0 (03.03.2002) - 206 Kb
   Komponenta uchovávající posledně použité soubory příkazy Otevřít, Uložit, Uložit jako a Konec.
Author: Harry Kakoulidis
 
fisHotKey v.1.00 (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta registruje kombinace kláves v rámci operačního systému.
Author: First Internet Software House
 
MRUFileList v.2.60 (03.03.2002) - 30 Kb
   Komponenta přidávající do vybraného menu posledně použité soubory.
Author: Bradley D. Stowers
 
MRUfiles v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Nevizuální komponenta zobrazující naposledy otevřené soubory v určené položce menu.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
TaskIcon v.1.1 (03.03.2002) - 2 Kb
   Vytvoří malou ikonu na pravé straně panelu úloh Windows.
Author: Derek Stutsman
 
TrayIcon v.1.3 (03.03.2002) - 13 Kb
   Přidá ikonu do pravého rohu panelu úloh Windows. Reaguje na kliknutí myši.
Author: Pete Ness
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz