Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Math:

EditExp v.2.0 (03.03.2002) - 29 Kb
   Nativní komponenta pro vyhodnocování výrazů.
Author: Ricardo Barrenechea
 
Expression Evaluator v.1.4 (03.03.2002) - 14 Kb
   Tato komponenta je matematický parser pro Delphi. Umožňuje spočítat různé výrazy a výsledek vrátí v řetězcové formě.
Author: BitSoft Development, L.L.C.
 
MathCtrl v.1.8 (03.03.2002) - 22 Kb
   TMathGrid a TMathCurve zobrazují objekty jako jsou křivky, úsečky, grafy atd.
TIntEdit a TFloatEdit umožňují editovat celá a reálná čísla.
Author: Dimak
 
Matrix v.1.01 (03.03.2002) - 16 Kb
   V jednotce se nacházejí dvě komponenty (TMatrix and TMatrixViewer). Umožňují provádět mnoho operací s matematickými maticemi.
Author: Vladimir M. Safin
 
Parser v.10.1 (03.03.2002) - 21 Kb
   Přeloží a vypočítá matematické výrazy určené v runtime módu.
Author: Stefan Hoffmeister
 
RegComp v.? (03.03.2002) - 49 Kb
   Komponenta pro realizaci řady základních statistických a matematických funkcí (různé typy regresí, predikce hodnot, statistická vzdálenost atd.).
Author: Fred J. Edberg
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz