Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

MaskEdit:

EditBoxConv v.? (03.03.2002) - 6 Kb
   Editační pole, které automaticky převede vloženou hodnotu na reálné číslo.
Author: SG Walker Syberad
 
GrEdit v.0.1 (03.03.2002) - 188 Kb
   TGrEdit je potomek TEdit s funkcemi pro určování typu, formátování a testování vstupních hodnot.
Author: GrMikeD
 
IntegerNumber v.1.00.00 (03.03.2002) - 18 Kb
   TIntegerNumber je jednoduchá komponenta repreztentující celočíselné číslo.
Author: Glen Why
 
mcPhoneEdit v.0.0.0.19 (03.03.2002) - 3 Kb
   TEditBox potomek, který umožňuje vkládat a zobrazovat telefonní čísla.
Author: eMCee Software
 
PasswordEdit v.1.0 (03.03.2002) - 22 Kb
   Tato komponenta umožňuje vkládání hesla.
Author: James Azarja
 
PasswordEdit v.1.3 (03.03.2002) - 2 Kb
   Tato komponenta umožňuje vkládání hesla. Heslo je chráněno proti čtení zprávou WM_GETTEXT nebo změnou pomocí zprávy EM_SETPASSWORDCHAR.
Author: Andrzej Maliszewski
 
RangeBox & DBRangeBox v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta kontrolující, jestli je určitá hodnota v daném rozsahu. RangeBox je určená pro standardní hodnoty a DBRangeBox pro hodnoty v databázové tabulce.
Author: Tom Deprez
 
RxCalcEditDlg v.1.00 (03.03.2002) - 3 Kb
   Dialog pro editaci čísel komponenty RxCalcEdit z knihovny RxLib.
Author: Craig Manley
 
RxNumComboEdit v.1.00 (03.03.2002) - 2 Kb
   Potomek TCustomNumEdit (z RxLib) umožňující editovat číselné hodnoty.
Author: Craig Manley
 
ValCtrls v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Tento balíček obsahuje několik editačních polí pro vstup údajů jednotlivých datových typů.
Author: Peter Andersson
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz