Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Libraries:

ACLib v.0.111 (03.03.2002) - 115 Kb
   Sada komponent: ACTxtAssist, ACOutBox, ACLog, AcEdFName, AcCopy, AcChangeDir, AcCheckForDisk, ACRegistry, AcMakeSubDir, ACLinkCreate, AcUnitDialog, ....
Author: Andrea Creola
 
Alex Ghost Library v.1.65 (03.03.2002) - 249 Kb
   Kolekce komponent, tříd a funkcí.
Komponenty: TagThread, TagProgress, TagStatusPanel, TagURLLabel, TagDropFileSource, TagDropTextSource, TagDropFileTarget, TagDropTextTarget, TagCheckBox, TagRadioButton, TagMenuBar, TagControlBar, TagToolButton, TagListView, TagTranslator, TagMailBoxManager, TagFolderMonitor,
Author: Alexey Popov
 
Alexis Rios Components v.? (03.03.2002) - 93 Kb
   Sada komponent: TDocView, THex, TEnhancedListView, TFlashingLabel, TWebLabel, TWinSystem, TNumericEdit, TMixedStatusBar, TSortedListView, TNetworkPrinter.
Author: Alexis Rios
 
Andrei´s LCARS-Components v.1.1 (03.03.2002) - 267 Kb
   Ovládací prvky ve stylu StarTrek. Pojmenovány jsou LCARS-Components protože LCARS (Library Computer Access and Retrieval System) je počítačový systém na lodích U.S.S. Enterprise D a U.S.S. Voyager.
Author: Andrei Scheibner
 
Composite Components Pack (CCPack) v.4.3 (03.03.2002) - 367 Kb
   CCPack poskytuje průvodce pro jednodušší tvorbu složených komponent.
Umožňuje složit komponenty a jejich vzájemné vazby do jediné VCL komponenty, podobně jako ActiveForm.
Author: Sergey Orlik
 
ElTree Lite v.2.5 (03.03.2002) - 366 Kb
   ElPack je kolekce originálních visuálních komponent.
Obsahuje komponenty: TElClock, TElGraph, TElHeader, TElTree, TElURLLabel, ElDragDrop, TElImageList, TELBiProgressBar, TElColorCombo, TElDropTarget, ElClipboardMonitor, TElOneInstance, TElOptions, TElSpeedButton, TElPopupButton, TElHistogram, TElColorMap, TElMRU, TElIniFile, TElStatusBar, TElDice, TElDicePanel, TElHook, TElFormPersist, TElTrayIcon, TElFormCaption, TElGauge, TElDailyTipDialog, TElToolBar
Author: Eugene Mayevski
 
ExeComponents v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   ExeComponents obsahuje čtyři komponenty (button, speedbutton, image a label), umožňující spuštění exe souboru.
Author: Yunus Morkramer
 
FreeLib v.? (03.03.2002) - 81 Kb
   FreeLib je freeware knihovna 13 volně použitelných komponent.
Komponenty: TMagicLabel, TNotePad, TBmpMosaic, TBmpAnime, TBmpTransparent, TIntensityFilter, TShadow, TPad3D, TOpenBitmap, TOpenWave, TPlayWave, TCursorsDialog, TTrash
Author: EuroSoft Software Development
 
Gabe Cursor Component Pack v.? (03.03.2002) - 27 Kb
   Komponenty pro práci s kurzory.
Author: Gabriel Nicklas
 
JPM v.1.4 (03.03.2002) - 859 Kb
   Kolekce 6 komponent: JPMColorComboBox, TJPMEFontComboBox, TJPMColorListBox, TJPMFontListBox, TJPMEColorComboBox, TJPMEFontComboBox
Author: J. Peter Mugaas
 
KNG Lib v.1.0.0.8 (03.03.2002) - 148 Kb
   V současné době knihovna obsahuje dvě komponenty: TKNGDBNavigator, což je rozšířený DBNavigator a TKNGDBStatusLabel. což je jednoduchý DBStatusLabel.
Author: Lesage Stefaan
 
MabVCL v.1.1 (03.03.2002) - 33 Kb
   Kolekce různých komponent:
TMabDBLoginDlg (Databázový přihlašovací dialog),
TMabDBPasswordDlg (Dialog pro ověření hesla),
TMabDBChgPasswdDlg (Dialog pro změnu hesla),
TMabDeleteDialog (Dialog pro potvrzení mazání),
TMabFormSave (Ukládání formuláře),
TMabDBSave (Ukládání tabulky/pole),
TMabControlSave (Ukládání komponenty - řídícího prvku).
Author: Matt Hamilton
 
Misc v.1.1 (03.03.2002) - 98 Kb
   Komponenty různého zaměření: TAbout, TCheckgroup, TFileversioninfo, TMultilabel, TNEdit, TOptionsdlg, TShapeex, TSlideBar, TSplash.
Author: Mat Ballard
 
Mouse Friendly Package v.1.10 (03.03.2002) - 34 Kb
   6 komponent reagujících na myš, odvozených z TLabel, TPanel, TBevel, TBitBtn, TMFImage a TMFEdit.
Author: Sergey Kirichenko
 
Pro VCL Extensions Library v.1.74 (03.03.2002) - 403 Kb
   Pro VCL Extensions Library je knihovna volně použitelných komponent. Obsahuje 25 nativních VCL komponent, editorů vlastností, mnoho funkcí a procedur.
Author: Dmitry G. Barabash
 
R&A Library v.1.60 (03.03.2002) - 985 Kb
   Knihovna komponent obsahující přes 30 komponent, tříd a rutin.
Author: Andrey Prigunkov, Roman Tkachev
 
RX Library v.2.75 (03.03.2002) - 1137 Kb
   RX Library obsahuje velky počet komponent, objektů a rutin.
Author: Fedor Kozhevnikov, Igor Pavluk, Serge Korolev
 
RX Library Cz resource strings v.2.75 (03.03.2002) - 7 Kb
   Přeložené řetězce zdrojů pro RX Library.
Author: Radek Docekal
 
Simons Komponenten v.1.10 (03.03.2002) - 694 Kb
   Kolekce 20 výrazně vylepšených komponent (např. Edit, Button, Calendar, CheckBox atd.)
Author: Simon Reinhardt
 
VG VCL Library v.5.1 (03.03.2002) - 586 Kb
   Obsahuje visuální komponenty, databázové komponenty, pro BDE, vícevrstvé aplikace, OLE/COM a mnoho dalších.
Author: Vladimir Gaitanoff
 
XCL - eXtreme Class Library v.1.80 (03.03.2002) - 265 Kb
   Nahrazuje stávající VCL komponety s cílem dosáhnout co nejmenší výsledný kód. Programuje se bez visuálního návrhu, ale výsledkem je za to velmi malý spustitelný program s klasickým Windows rozhraním.
Author: Vladimir Kladov
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz