Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Label:

AMHLbl10 v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   AMHFlashLabel a AMHSensitiveLabel jsou dvě visuální komponenty. Vlastnostmi navíc jsou blikavé zvýraznění a citlivost na pohyb myši.
Author: Adrian M. Hanslik
 
APNetscapeLabel v.1.0 (03.03.2002) - 27 Kb
   TAPNetscapeLabel vypadající jako popisky v dialogu nastavení Netscape Communicatoru. Umožňuje barevný přechod, vložení ikony, různé druhy textu.
Author: Marc Hoffmann
 
DrLabel v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Zobrazuje 3D popisek v několika efekty, např. blikání, změna barev, okraje, výstouplý či zapuštěný tvar.
Author: Alvaro L. S. Almeida
 
FileLabel v.1.01 (03.03.2002) - 5 Kb
   Zobrazuje úplný název souboru, vč. cesty. Pokud je šířka popisku menší a celá cesta se do něj nevleze, cesta se zkrátí o několik adresářů a chybějící názvy adresářů jsou nahrazeny "...".
Author: Patrick Brisacier
 
fshVersionLabel v.1.10 (03.03.2002) - 6 Kb
   Label pro zobrazení informací o verzi souboru.
Author: First Internet Software House
 
GradText v.1.0 (03.03.2002) - 9 Kb
   TGradText zobrazuje gradiovaný text. Lze nastavit začáteční barvu, koncovou barvu, styl.
Author: Harm
 
Klabel2 v.2.0 (03.03.2002) - 25 Kb
   3D textová komponenta S touto komponentou můžete dát vaší aplikaci nový styl a vzhled. Umožňuje nastavení různých stylů, např. stín a.j.
Author: Karlos Jorge Pinto
 
Labels v.? (03.03.2002) - 25 Kb
   Rozšířené komponenty TLabel - aktivní za běhu programu, 3D styl a podpora zvýraznění.
Author: Karpolan
 
Link Label v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta typu TLabel pro jednoduché vytvoření internetového nabo e-mailového odkazu odkazu.
Author: Regardt Kruger
 
TextFader v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta pro zobrazení víceřádkového textu. Při nedostatku místa se text posouvá. Umožňuje zobrazit obrázek.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz