Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Information:

aCPUID v.? (03.03.2002) - 65 Kb
   Umožňuje získat všechny důležité informace o procesoru a Windows.
Author: Dadang Sofyan
 
AppVerInfo v.1.1c (03.03.2002) - 12 Kb
   Komponenta umožňující získat informace o souboru (Autor, popis souboru, Společnost, Verze, ...).
Author: Riccardo 'Rico' Pareschi
 
AR_Comps v.1.0 (03.03.2002) - 9 Kb
   Soubor 3 komponent zobrazujících systémový čas nebo datum v pravidelně se měnících barvách. Dále lze zobrazit počet dnů v měsíci.
Author: Adrian Roberto Barbosa
 
BiosInfo v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta zjišťující informace o BIOSu.
Author: Izzet Uslu
 
BuildInfo v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Získá infomace o verzi souboru.
Author: Morten Hryseth
 
DaDirScan v.1.0 (03.03.2002) - 103 Kb
   Umožňuje práci se stromem adresářů a soubory obsaženými na disku.
Author: Diego Amicabile
 
dfsVersionInfoResource v.2.34 (03.03.2002) - 29 Kb
   Komponeta, která zobrazí programové informace.
Author: Bradley D. Stowers
 
DiskInfo v.2.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta zobrazující informace o lokálním nebo síťovém disku - sériové číslo, jmenovku, souborový systém, typ disku, velikost volného a obsazeného prostoru.
Author: UtilMind Solutions
 
DLLLoader v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Spravuje DLL knihovny. Vrátí bázovou adresu a jméno DLL procedury.
Author:
 
DriveScan v.2.0 (03.03.2002) - 9 Kb
   Komponenta na prohledávání disku. Po prohlídce vrátí jména adresářů a souborů. Lze nastavit různé filtry pro vyhledávání souborů.
Author: Mats Asplund
 
FastShellLink v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenta jednoduše vytvoří link na zvolený program nebo soubor a umožňuje jej automaticky umístit na desktop či do jiného systémového adresáře (System Menu, Programs Menu, Startup Menu, ...).
Author: UtilMind Solutions
 
FileFind v.1.1 (03.03.2002) - 7 Kb
   Komponenta umožňující vyhledat soubory na discích.
Author: Patrick Brisacier, Jean-Fabien Connault
 
FindFile v.2.21 (03.03.2002) - 18 Kb
   Komponenta pro vyhledávání souborů.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
fisFileNotification v.1.00 (03.03.2002) - 5 Kb
   Tato komponenta vytvoří nové vlákno, které používá pro monitorování obsahu adresáře (změny souborů, data, mazání atd.).
Author: First Internet Software House
 
FolderTree v.3.1 (03.03.2002) - 29 Kb
   Visuální komponenta, která umožňuje zobrazit adresářový strom, podobný jako má Průzkumník Windows.
Author: Elliott Shevin
 
HKMessageReceiver v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   HKMessageReceiver je nevizuální komponenta, která umí po umístění na formuláři přijímat zprávy zaslané (send/post) aplikaci.
Author: Harry Kakoulidis
 
infMutex v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Zkontroluje, zda aplikace již neběží.
Author: Morten Hryseth
 
JFCLogFile v.1.01 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta umožňující provádět zápis do .log souboru.
Author: Jean-Fabien Connault
 
LogToFile v.January 00 (03.03.2002) - 22 Kb
   Tato komponenta umožňuje velice jednoduché "logování" textu do souboru v ASCII.
Author: G. Bradley MacDonald
 
MSystemInfo v.3.4 (03.03.2002) - 332 Kb
   Podrobný přehled o nastavení počítače.
Author: Michal Mutl
 
PBSystemPath v.3.00.00.00 (03.03.2002) - 17 Kb
   PBSystemPath je komponenta zobrazující 30 systémových cest. Jsou viditelné již při návrhu.
Author: Poul Bak
 
PerfUtils Component Library v.1.2 (03.03.2002) - 664 Kb
   Kolekce komponent pro sledování systémových informací.
Author: Alexey A. Dynnikov
 
PropsSaver v.1.3 (01.01.1970) - 1 Kb
   Komponenta pro ukládání a načítání vlastností aplikace do registru, .ini souboru, nebo dalších (databáze, textový soubor a.j.). Uživatel visuálně vybere komponentu a její vlastnosti, které si přeje uložit.
Author: Jose Sebastian Battig
 
rsFileVersion v.1.00 (03.03.2002) - 13 Kb
   TrsFileVersion získá detailní informace o souboru. Podporuje formáty exe, dll, ocx, vbx, drv, vbx a další.
Author: Rimrock Software
 
SHChangeNotify v.1.1 (03.03.2002) - 10 Kb
   TSHChangeNotify zachytává uživatelem určené systémové události a vyvolává příslušné ovladače.
Author: Elliott Shevin
 
ShortcutLink v.? (03.03.2002) - 19 Kb
   Komponenta pro získání informací o souboru a vytvoření zástupce.
Author: Elliott Shevin
 
SpecialFolders v.1.0 (03.03.2002) - 18 Kb
   TSpecialFolders umožňuje získat cesty ke speciálním adresářům Windows. Používá funkci SHGetSpecialFolderLocation.
Author: Helmut Schottmüller
 
SysInfo v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   TSysInfo je nevizuální komponenta, která vrací informace o vašem počítači, jako jsou Jméno uživatele a název společnosti, verze DOS/Windows a.j.
Obsahuje 7 řetězcových vlastností, jež mohou být nastaveny v návrhovém módu pomocí Object Inspectoru: Společnost, Uživatel, Procesor, Koprocesor, DOS verze, Windows verze, Mód Windows.
Author: Brent Boswell
 
SysInfoComp v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponeta, která zobrazí množství různých systémových informací.
Author: O.B.you!
 
SysMeter v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta pro získání informací o procentuálním využití prostředků (GDI, USER) systému.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
SystemInfo v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Tato komponenta umožňuje získat následující informace:
- jméno počítače
- aktuální jméno přihlášeného uživatele
- Windows adresář
- systémový adresář Windows
- jméno registrovaného vlastníka licence Windows
- název společnosti registrovaného vlastníka licence Windows
- verzi Windows
- platformu Windows
Author: Dean Ashton
 
SystemInfo v.1.0 (03.03.2002) - 36 Kb
   Nevizuální komponenta, zobrazující všechny informace o systému.
Author: James Azarja
 
SystemProbe v.1.0 (03.03.2002) - 24 Kb
   Navizuální komponenta monitorující výkonnost počítače, např. systémové a uživatelské zdroje, využití CPU atd.
Author: James Azarja
 
tvAPIThing v.1.01 (03.03.2002) - 148 Kb
   Komponenta pro zjištění množství systémových informací, např. uživatelské jméno, verze souboru, verze operačního systému a.j.
Author: Tim Victor
 
Window List v.1.5 (03.03.2002) - 3 Kb
   Tato komponeta zjistí počet oken v systému a o každém okně vrátí informace: handle, titulek, ID procesu, viditelnost, a rozměry.
Author: Jerry Ryle
 
WinInfo v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Zobrazuje následující systémové informace MacAdress, BiosName, BiosVer, BiosDate, Workgroup, ComputerName, Comment, ProductId, ProductKey, SystemRoot, RegisteredOwner, RegisteredOrganization, ProgramFilesDir, BootCount, CommonFilesDir, ConfigPath, DevicePath, MediaPath, OtherDevicePath, PF_AccessoriesName, ProgramFilesPath, SM_AccessoriesName, Version, VersionNumber, WallPaperDir, ProductName, ProductType.
Author: Bulent Bininci
 
X2000 v.2.05 Beta (03.03.2002) - 137 Kb
   Přes 30 komponent pro získání systémových informací, informací o pevném disku, pakování souborů a další.
Author: Baldemaier Florian
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz