Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Image:

ALed v.1.01 (03.03.2002) - 8 Kb
   LED komponenta se šesti styly, zapnuto/vypnuto stavy a blikáním.
Author: Howard Harvey
 
GifImage v.? (03.03.2002) - 16 Kb
   Image obrázek umožňující zobrazení obrázku ve formátu GIF, a to jak v design módu, tak v runtime módu.
Author: Richard Shotbolt
 
JPGComment v.0.1 beta (03.03.2002) - 2 Kb
   JPG soubory mohou obsahovat komentáře. Tato komponenta slouží ke čtení, mazání a úpravám těchto komentářů.
Author: Luke Komsta
 
LinkImage v.1.0 (03.03.2002) - 22 Kb
   Obrázek, umožňující napojení a skok na internetovou či e-mailovou adresu.
Author: James Azarja
 
LrsBmp v.1.00 (03.03.2002) - 5 Kb
   Umoňuje používat transparentní bitmapy.
Author: Terje Larsen
 
RotateImage v.1.21 (03.03.2002) - 21 Kb
   Vizuální komponenta podobná TImage s možností rotace.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
SysImageList v.1.0 (03.03.2002) - 85 Kb
   Speciální TImageList, se všemi ikonami, použitými v systému.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz