Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Help:

BmAssist v.2.01 (03.03.2002) - 178 Kb
   Asistant (pomocník) jako je v MS Office. Změny průvodce (vzhledu pomocníka) se provádí změnou DLL knihovny. Pomocník zobrazuje text a spravuje Tipy dne. Pro správné použití je nutné stáhnout průvodce ze stránky autora.
Author: Bourmad Mehdi
 
EC Software Help Suite v.1.01 (03.03.2002) - 470 Kb
   Komponenta pro implementaci kontextově závislé nápovědy. Obsahuje komponenty: TWhatsThis, THelpRouter, THelpContextMap a TTrainingCard
Author: EC Software
 
ExHint v.1.1 (03.03.2002) - 9 Kb
   Okno s bublinkovou nápovědou s více možnostmi.
Author: Thomas Skarget
 
HKHelp v.1.1 (03.03.2002) - 212 Kb
   HKHelp je pseudo-visuální komponenta pro vytvoření nápovědy přímo v programu, bez nutnosti mít k dispozici kompilátor nápovědy. Umožňuje v popup okně nápovědy zobrazit jakkoliv barevný či veliký text, odrážky. Lze jej používat zároveň s HLP souborem. Text lze vytvářet např. v MS Wordu či jako HTML. Všechna data budou přilinkována k výslednému .exe souboru. Velmi jednosuché použití (jedním řádkem kódu), možno prohlížet výsledek v design módu.
Author: Harry Kakoulidis
 
Office 97 Assistant Package v.2.23 (03.03.2002) - 156 Kb
   Komponenta pro vytvoiření obdoby asistenta z MS Office 97.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
Office97Balloon v.1.2 (03.03.2002) - 19 Kb
   TOffice97Balloon je komponenta, která vypadá a pracuje na principu Pomocníku v MS Office 97.
Author: Jonathan Hosking
 
TipDayDlgMP v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Dialogové okno Tip dne. Tipy se přidávají při návrhu aplikace pomocí editoru.
Author: Marko Peric
 
WhatIsThis v.1.2 (03.03.2002) - 197 Kb
   Tlačítko, které po kliknutí na objekt vyvolá nápovědu ve stylu #Co je to?".
Author: Jose Sebastian Battig
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz