Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Grid:

AStringGrid v.1.00 (03.03.2002) - 4 Kb
   Příklad programování editoru komponenty, editování gridu v době návrhu, ukládání a načítání obsahu gridu.
Author: Anton A. Mints
 
ColorGrid v.1.01 (03.03.2002) - 114 Kb
   Barevný StringGrid vypadající jako v programu MS Money.
Author: Michael Tran
 
Crosstab v.1.32 (03.03.2002) - 17 Kb
   Křížová tabulka.
Author: Craig Ward
 
DaComponentGrid v.? (03.03.2002) - 13 Kb
   Tato komponenta slouží jako grid jiných komponent určitého typu. Definuje vlastnosti jejich počtu a velikosti, metody přístupu ke každé zvlášť a události, když jsou vytvořeny.
Author: Diego Amicabile
 
DataGrid v.2.0 (03.03.2002) - 113 Kb
   DataGrid má vlastnosti sloupce jako TDBGrid s tlačítky a/nebo rolovacími seznami (comboboxy). Můžete nastavit písmo, zarovnání, barvu buněk a formát dat (řetězec/číslo/datum). pro každý sloupec. Obsah mřížky lze uložit do memofield (TDBDataGrid).
Author: Alexander Halser
 
DBGridPrint v.2.1 (03.03.2002) - 427 Kb
   Omožňuje převod dat z TDBGrid do HTML formátu. K dispozici je i náhled.
Author: André Scholten
 
DbHdrCtrlGrid v.? (03.03.2002) - 445 Kb
   DbAltGrid přebírá funkcionalitu z DBCtrlGrid a hierarchickou strukturu sloupců v DBGrid.
Author: Andrei Fomine
 
ExDBGrid v.3.4 (01.01.1970) - 1 Kb
   Komponenty TExDBGrid a TExRxDBGrid s desítkami nových vlastností (kopírování, export, nastavení barev, ukládáním nastavení do registrů atd.), metod a událostí.
Author: GJL Software
 
ExtStringGrid v.1.5 (01.01.1970) - 1 Kb
   TStringGrid, rozšířený o další vlastnosti - spojování a rozdělování buněk, zarovnání textu, barva buněk, zamykání buněk i sloupců. Obsahuje i několik nových událostí.
Author: Andrew Baylis
 
GKHexEditor v.? (03.03.2002) - 193 Kb
   Hex Editor komponenta.
Author: Gawie Kellerman
 
HexGrid v.? (03.03.2002) - 225 Kb
   Hexagonální mřížka.
Author: Chris Wilkerson
 
HexMap v.? (03.03.2002) - 180 Kb
   Tato komponenta implementuje hexagonální mřížku, jež se dá použít např. v různých válečných hrách.
Author: Patrick Kemp, Bob Daton
 
ImpGrid v.0.96 (03.03.2002) - 2 Kb
   Rozšířená verze StringGridu. Mezi nové vlastnosti patří např. možnost vkládání či odstraňování řádků a sloupců, ukládání či načítání obsahu stringgridu atd.
Author: Harm van Zoest
 
janGrid v.4 (03.03.2002) - 46 Kb
   Rozšířený TStringGrid.
Author: Jan Verhoeven
 
jvGridFilter v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Komponenta, která odfiltruje z TStringGrid nebo potomků vybrané řádky.
Author: Jan Verhoeven
 
jvYearGrid v.2.01 (03.03.2002) - 12 Kb
   TjvYearGrid je potomek TDrawGrid s rozšířením: zobrazení kalendáře pro celý rok, načítání a ukládání souborů s rokem, kontextové menu, Date Info editor, barvy a hinty, export do HTML.
Author: Jan Verhoeven
 
SMSBGrid v.? (03.03.2002) - 34 Kb
   Potomek TDBGrid s rozšířenými vlastnostmi. Umožňuje zobrazovat víceřádkový text v titulku sloupce, přesunout kurzor na záznam dle stisku klávesy, uložit či obnovit stav sloupce atd.
Author: Shkolnik Mike
 
StringAlignGrid v.2.0 (03.03.2002) - 97 Kb
   Potomek TStringGrid s možností změny zarovnání textu - vlevo, uprostřed nebo vpravo.
Author: Andreas Hörstemeier
 
TExcel v.3.3 (03.03.2002) - 21 Kb
   TExcel je komponenta k vytvoření výstupní tabulky pro MS Excel vč. formátování, příkazů maker apod. Pro nekomerční použití.
Author: Tibor F. Liska
 
XStringGrid v.2.0 (03.03.2002) - 42 Kb
   XStringGrid je rozšířený StringGrid o další možnosti. Je možné použít různé barvy a písmo pro každý sloupec a záhlaví a určovat zarovnání obsahu buňky. K těmto úpravám se používá vlastní implementovaný editor.
Author: Michael Dürig
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz