Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Graph:

funcPlotter v.? (03.03.2002) - 20 Kb
   Komponenta pro vykreslení grafu zadané funkce. Obsahuje parser pro analýzu zadané funkce.
Author: Luis Enrique Silvestre
 
Graph3D v.1.1 (03.03.2002) - 38 Kb
   Komponenta pro zobrazeni pole hodnot jako síť. Podporuje skryté čáry, barvy, rotování, přesouvání a změnu velikosti pomocí myši. Všechny atributy jsou uživatelsky nastavitelné.
Author: Hannes Breuer
 
HeartMachine v.0.03 (03.03.2002) - 197 Kb
   Tato komponenta umožňuje výstup grafů ve stylu kardiografu.
Author: Adi L. Miller
 
ChartView v.1.00 (03.03.2002) - 13 Kb
   Komponenta pro run-time (za běhu) nastavení vzhledu grafu komponenty TChart. Lze měnit styl, barvy a hlavičky sérií.
Author: UtilMind Solutions
 
LogGraph v.1.06 (03.03.2002) - 137 Kb
   Tato komponenta je vhodná pro zobrazování hodnot, které se periodicky mění, např. využití CPU atd.
Author: Vit Kovalcik
 
Plot v.1.1 (03.03.2002) - 268 Kb
   Rychlé zobrazení vědeckých a inženýrských výsledků a jejich analýza.
Author: Mat Ballard
 
SGraph v.2.3 (03.03.2002) - 143 Kb
   Komponenta pro vykreslení grafu pole hodnot ve 2D. Možnost změny velikosti, průběžné vykreslování hodnot
Author: Sergei P. Pod'yachev
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz