Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Form:

dfsGradientForm v.2.01 (03.03.2002) - 50 Kb
   Formulář, vykreslující titulek postupně se měnící barvou (jako např. u MS Office). Barva je volitelná.
Author: Bradley D. Stowers
 
Form3D v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   Formulář s 3D okrajem. Umožňuje řízení změny velikosti za běhu, naopak neumožňuje použití pro MDI aplikace.
Author: Alan Ciemian
 
FormEx v.1.0 (03.03.2002) - 36 Kb
   Komponenta, umožňující rozšířit TForm o dalších vlastnosti: drag&drop souborů, možnost posouvání či skrývání hlavičky okna, vzhled formuláře (pozadí, transparentnost, zobrazení ikony na liště...) a možnost úpravy systémového menu.
Author: James Azarja
 
FormWizard v.1.0 (03.03.2002) - 177 Kb
   Různě tvarovaný formulář.
Author: Izzet Uslu
 
GmPreview v.1.3 (03.03.2002) - 465 Kb
   Komponenty pro náhled před tiskem a tisk.
Author: Graham Murt
 
GradientForm v.1.93 (03.03.2002) - 48 Kb
   Formulář obsahující titulkový pruh barevně odstupňovaný jako je tomu v Microsoft Office applications. Začína černou barvou a postupně se mění do určené barvy.
Author: Bradley D. Stowers
 
MagneticForm v.1.0 (03.03.2002) - 5 Kb
   Vytvoří formulář s měnitelnou velikostí, jež se bude přichycovat (jakoby magnetem) k okraji obrazovky.
Author: Dennis Spreen
 
MCenterForm v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Tato komponenta vždy při změně velikosti formuláře jej automaticky vycentruje na střed obrazovky. Tuto vlastnost lze samozřejmě vypnout.
Author: Milan R. Zavisic
 
NKImageForm v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Po vložení této komponenty na formulář se změní jeho vlastnosti. Formulář bude vypadat jako obrázek přiřazený komponentě.
Author: Nenad Konstantinovic
 
ScreenDocker v.1.00 (03.03.2002) - 4 Kb
   Neviditelná komponenta umožňující dokování k okraji obrazovky.
Author: Tan Tze Yong
 
SplashMP v.1.0 (03.03.2002) - 51 Kb
   Úvodní obrazovka aplikace.
Author: Marko Peric
 
Text Console v.? (03.03.2002) - 140 Kb
   Implementuje řídící prvek stylu WinCrt pro I/O operace v rolovatelném okně.
Author: Danny Thorpe
 
Transform v.? (03.03.2002) - 103 Kb
   Transparentní formulář.
Author: Omega
 
Transparent Windows v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   Tato komponenta zapouzdřuje nové API volání Windows 2000, pro transparentní zobrazení okna s možností určení stupně transparentnosti.
Author: Michael Glitzner
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz