Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Dialog:

AboutDlg v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   Zobrazuje informace o produktu a používá několik Win32 API funkcí pro detekci typu procesoru, velikosti paměti a.j.
Author: Kuan-Da Chen
 
CoolDBDialogs v.1.01 (03.03.2002) - 58 Kb
   CoolDBDialogs je skupina dialogových oken pro práci s databázemi. Obsahuje následující komponenty: TCoolDBPickMultipleTables, TCoolDBPickAliasAndTable, TCoolDBPickAliasAndMultipleTables.
Author: CoolDev.Com
 
dfsBrowseDirectoryDlg v.2.60 (03.03.2002) - 50 Kb
   Tato komponenta zobrazuje standardní dialogové okno pro výběr adresáře ve Windows 95/NT4. Zapouzdřuje API funkci SHBrowseForFolder(). Komponenta má vlastní editor, pomocí něhož lze i v design módu zobrazit, jak bude nadefinované dialogové okno vypadat.
Author: Bradley D. Stowers
 
DSAMsg v.2.13 (03.03.2002) - 75 Kb
   Jednotka zobrazující dialog typu "Příště již nezobrazovat".
Author: Bradley D. Stowers
 
ExtComDlg v.1.0 (03.03.2002) - 183 Kb
   TEOpenDialog a TESaveDialog zahrnují novou vlastnost AutoExtention.
Author: Bob Daneshfar
 
PageSetupDialog v.2.07 (03.03.2002) - 21 Kb
   Komponenta obalující PageSetup dialog z Win95.
Author: Bradley D. Stowers
 
PBFolderDialog v.1.50.00.00 (03.03.2002) - 23 Kb
   Dialog pro vyhledání adresáře a případné vytvoření nového. Zobrazuje cestu. Popisky na tlačítku a v titulku dialogového okna se automaticky nastaví podle místního nastavení.
Author: Poul Bak
 
PBPrinterSetupDialog v.2.00.00.00 (03.03.2002) - 30 Kb
   TPBPrinterSetupDialog je vylepšená komponenta TPrinterSetupDialog s možností nastavení vlastností tiskárny a jejich uložení.
Author: Poul Bak
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz