Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Databases:

ADO based TDataSet descendants v.? (03.03.2002) - 331 Kb
   Nativní komponenty pro přístup k Microsoft ActiveX Data Objects.
Author: Tamas Dukai
 
AlexSoft Component Library v.? (03.03.2002) - 239 Kb
   Tato sada komponent je určena pro jednodušší vývoj klientů pro databázové aplikace.
Author: Alex Rabichooc
 
Database Export pack v.1.01 (03.03.2002) - 11 Kb
   Database Export pack obsahuje několik komponent pro export databázových dat do jiných formátů.
TKDatasetToText - export dat do textového souboru;
TKDatabaseToText - export celé databáze do textových souborů. Memo a BLOB pole jsou také podporovány;
TKDatasetToHTML - uloží aktivní data jako HTML soubor;
TKDatasetToDBF - uloží aktivní data jako DBase tabulku;
TKDatasetToPrint - vytiskne datat;
Author: Korzh company
 
DBF v.? (03.03.2002) - 23 Kb
   Umožňuje použití DBF tabulek, v malých projektech, bez nutnosti mít nainstalovaný BDE.
Author: Pascal Ganaye
 
DBFinders v.1.81 (03.03.2002) - 37 Kb
   Komponenta umožňující jednoduché vyhledávání záznamů v databázi.
Author: Deborah Pate
 
jvCSVBase v.? (03.03.2002) - 9 Kb
   Kolekce 5 komponent pro zjednodušení práce s .csv soubory:
TjvCSVBase, TjvCSVEdit, TjvCSVComboBox, TjvCSVCheckBox, TjvCSVNavigator.
Pomocí těchto komponent můžete vytvářet, měnit strukturu, prohlížet a upravovat CSV databázové soubory bez jakéhokoliv kódování.
Author: Jan Verhoeven
 
KADao v.3.80 (03.03.2002) - 231 Kb
   Dvojice komponent pro přístup k datům prostřednictvím systému Microsoft DAO (Data Access Objects). Pracuje se všemi typy databází, podporovanými Microsoft DAO - mdb, xls, dbf atd. Nepotřebuje BDE. Plně nahrazuje TTable a TQurey.
Author: Kiril Antonov
 
Lotus Notes 4.x object layer v.3.9 (03.03.2002) - 700 Kb
   Knihovna tříd umožňující pracovat s Lotus Notes. Obaluje nejběžnější funkce:
- práce s databázemi
- e-mail
- práce s dokumenty
- položky
- databázové adresáře
- hierarchické pojmenování
- řízení přístupů
Author: Sergey Kolchin
 
MGDBSessionCache v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   TMGDBSessionCache řeší rychlejší připojování k databázi ve vícevrstvých aplikacích při přístupu více uživatelů.
Author: Martin Geier
 
NC OCI8 Library v.0.9.1Betta (03.03.2002) - 714 Kb
   Knihovna komponent pro přímý přístup k Oracle8. V současnosti obsahuje 7 základních komponent:
TOCIDatabase - jako TDatabase
TOCITransactionManager - transakční manažer
TOCIQuery - jako TQuery
TOCIStoredProc - jako TStoredProc
TNCSQLMonitorClient - klient SQLMonitor
TOCIUpdateSQL - jako TUpdateSQL
TOCISequence - rozhraní k Oracle sekvencí
TOCINestedDataSet - jako TNestedDataSet
a 5 dalších komponent:
TNCTimer - vícevláknový časovač (timer)
TNCDBTreeView - SQL db tree view pro NCOCI8
TNCCompNamer - pojmenovávač komponent
TNCDblListBox - dviojitý listbox
TNCMemoDialog - dialog pro úpravy mema
Author: Dmitry Arefiev
 
PgCSV v.1.2 (03.03.2002) - 24 Kb
   TPgCSV je komponenta pro import a export tabulek z a do CSV souborů.
Author: Khashayar Sadjadi
 
QBE v.3.0 (03.03.2002) - 181 Kb
   Tato komponenta je potomkem TDBDataSet a je to vylepšená TQuery komponenta. Můžete vytvořit QBE (Query by example) dotazy z Paradoxu nebo aplikace Database Desktop a poté vytvořený dotaz načíst do vlastnosti QBE komponenty.
Author: David Berneda
 
scExcelExport v.1.9 (03.03.2002) - 7 Kb
   Exportuje databázovou tabulku do MS Excel.
Author: Stefan Cruysberghs
 
TableCreator v.? (03.03.2002) - 6 Kb
   Tato komponenta umožňuje za běhu uložit strukturu tabulek do textového souboru a zpětně dle takto uložených dat vytvořit tabulku novou. Podporuje tabulky (na SQL) .DB, .DBF, a ASCII.
Author:
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz