Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Communications:

ALMailSlot v.1.04 (03.03.2002) - 4 Kb
   ALMailSlot je komponenta, která umožňuje aplikacím komunikovat přes síť pomocí mailslotů.
Author: Andrew Leigh
 
Barcode v.1.4 (03.03.2002) - 11 Kb
   Komponenta zobrazující čárový kód. Pro privátní použití.
Author: Andreas Schmidt
 
Comm32 v.1.2 (03.03.2002) - 17 Kb
   Jednoduchá komponenta, která denmonstruje komunikační funkce Win32 a použití vláken. Používá dvě vlákna, jedno pro čtení a druhé pro zápis na port. Přijmutá data jsou zkopírována do hlavního vlákna, čímž odpadá obava ze synchronizačních problémů ve VCL.
Author: David Wann
 
ComPort v.2.61 (03.03.2002) - 155 Kb
   Komunikace přes sériový port.
Author: Dejan Crnila
 
DialUp v.2.0 (03.03.2002) - 64 Kb
   Telefonické připojení sítě
Author: Aleš Berka
 
EdDial v.1.00 (03.03.2002) - 18 Kb
   Jednoduchá komponenta umožňující vytáčet telefonní číslo použitím TAPI Windows 95.
Author: Olivier Devue
 
ELECOM v.1.02 (03.03.2002) - 89 Kb
   Komunikační rutiny pro TCP/IP protokol v DOS, OS2 a Win9x/NT.
Author: Maarten Bekers
 
ICS v.2.4.2000 (03.03.2002) - 973 Kb
   WSocket.pas (Winsock komponenta - TCP, UDP, DNS,...)
HttpProt.pas (HTTP klient protokol - použití přes web)
FtpCli.pas (FTP klient protokol - přenos souborů)
FtpSrv.pas (FTP server protokol - přenos souborů)
Ping.pas (ICMP echo protokol - ping na hosta)
Pop3Prot.pas (POP3 klient protokol - získání emailu ze serveru)
MimeDec.pas (MIME komponenta - dekóduje soubory při použití POP3.
SmtpProt.pas (SMTP klient protokol - umožňuje odesílání emailů)
NntpCli.pas (NNTP klient protokol - čtení a zasílání do news skupin)
TnCnx.pas (TELNET klient protokol - terminálová emulace)
TnScript.pas (TELNET klient protocol - s automatizací)
EmulVT.pas (ANSI terminal a emulator)
TnEmulVT.pas (TELNET a ANSI terminál a emulace)
FingCli.pas (FINGER klient protokol - zjišťování informací o uživateli)
Wait.pas (progress bar)
DnsQuery (DNS komponenta - zjistí IP z názvu a naopak)
Author: François PIETTE
 
Mail2000 v.1.4 (03.03.2002) - 28 Kb
   Práce se zprávami z POP3. Kódování a dekódování. Podpora proxy serverů. Práce s připojenými soubory.
Author: Marcello Tavares
 
MAPI Support Kit v.1.0 (03.03.2002) - 57 Kb
   Hlavičkové soubory procedur MAPI 1.0 (známé jako "Rozšířené MAPI") převedené pro Delphi 3.0.
Author: Alexander Staubo
 
MSA HyperControls v.1.02 (03.03.2002) - 47 Kb
   Množství komponent pro připojení k internetu, e-mail atd.
Author: Scott Kane
 
MtkPPPMgr v.? (03.03.2002) - 12 Kb
   Tato komponenta pracuje s peer to peer protokoly třídy TMtkCustomPPP. Umožňuje fungování pod MS Windows i pod Linuxem.
Author: Michael M. Michalak MACS
 
OnlineIP v.1.1 (03.03.2002) - 4 Kb
   Tato komponenta zjišťuje stav síťového připojení počítače a vrací jeho IP adresu.
Author: Aleksey Kuznetsov
 
PerlRe v.1.0 (03.03.2002) - 29 Kb
   Win32 port z PCRE (Perl-Compatible Regular Expression). Zahrnuje perlre.dll.
Author: Luu Tran
 
RAS v.2.0 (03.03.2002) - 41 Kb
   Do Delphi přeložený hlavičkový soubor pro Remote Access API (zahrnuje rozšíření a nové funkce Windows NT).
Author: Davide Moretti
 
rjMime v.1.2 (03.03.2002) - 6 Kb
   Jednotka pro kódování a dekódování MIME standardu.
Author: Ralf Junker
 
ShellWindowObserver v.? (03.03.2002) - 21 Kb
   Komponenta zpracovávající událostí vyvolané v Internet exploreru.
Author: Diego Amicabile
 
Spider v.? (03.03.2002) - 25 Kb
   TSpider umí sledovat cestu po internetu.
Author: Gordon Hamm
 
WebFileInfo v.0.81 (03.03.2002) - 517 Kb
   TWebFileInfo lze použít pro kontrolu nových verzí souborů na internetové domácí stránce. Při zjištění nové verze ji umožňuje stáhnout přes HTTP.
Author: Jon M. Robertson
 
Winshoes v.7.029B (03.03.2002) - 883 Kb
   Winshoes je množina internetových komponent. Obsahuje všechny protokoly, jak pro klienta, tak pro server.
Author: Chad Z. Hower & the Winshoes Working Group
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz