Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Buttons:

AM Software's CheckBox and RadioButton v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   CheckBox a RadioButton se schopností vytvořit vlastní tvar podle obrázku.
Author: Alexander Meeder
 
ArrowButton v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Tlačítko se 4 šipkami.
Author: Kent Miller
 
BitBtnWithColor v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Tlačítko s možností nastavení barvy.
Author: UtilMind Solutions
 
BitBtnXT v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Rozšířený TBitBtn
Author: Reinaldo M. R. Alves
 
BitCheckBox v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   VCL komponenta vypadající jako TCheckBox, ale umožňující pro každý stav přiřadit obrázek.
Author: Bill Menees
 
Borbtns v.1.00 (03.03.2002) - 95 Kb
   Dvě komponenty, TBorCheck a TBorRadio, ve stylu BWCC.
Author: Enrico Lodolo
 
BtnClose v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Tlačítko s obrázkem a přidaným vnitřním časovačem (timer). Tlačítko po dosažení počitadla na nulu uzavře rodičovské okno. Je vhodné pro situaci, kdy je nutné automaticky po určité časové prodlevě zavřít okno.
Author: Paul Krestol
 
BtnDraw v.1.0 (03.03.2002) - 104 Kb
   Komponenta pro barevné vícestavové tlačítko.
Author: Serge Gusev
 
ButtonComponents v.1.0 (03.03.2002) - 17 Kb
   ButtonComponents obsahují pět pěkných tlačítek.
Author: Yunus Morkramer
 
ButtonLed v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Tlačítko s LED indikátorem on/off stavu. Měnitelná barva tlačítka a LED.
Author: Marco Caselli
 
BWCCDel v.1.11 (03.03.2002) - 151 Kb
   Zapouzdřuje řídící prvky z knihovny BWCC.DLL.
Author: Andy Strong
 
CaptionButton v.? (03.03.2002) - 9 Kb
   Tlačítko z titulkového pruhu použitelné kdekoliv na formuláři.
Author: Jason Plackey
 
CaptionButton v.1.2 (03.03.2002) - 8 Kb
   Tlačítko na titulkový pruh formuláře.
Author: UtilMind Solutions
 
ColorBtn v.1.4 (03.03.2002) - 11 Kb
   Komponentaumožňující výběr barvy z rolovací palety, podobně jako v MS Word 2000.
Author: SoftCos
 
ColorButton v.1.8 (03.03.2002) - 9 Kb
   Rozšířená verze standardního tlačítka. Umožňuje další nastavení navíc.
Author: Jonathan Grant
 
ColorButton v.1.1 (03.03.2002) - 10 Kb
   Tlačítko umožňující výběr barvy z dialogového okna pro výběr barev. Vybraná barva se zobrzí v malém rámečku vedle tlačítka.
Author: Steven Martins
 
ColorPickerButton v.1.2 (03.03.2002) - 50 Kb
   TColorPickerButton je speciální tlačítko, které umožňuje uživateli vybrat určitou barvu. Nepoužívá systémový dialog Windows pro výběr barvy, ale svůj vlastní, podobný jako je v MS Office 97. Zahrnuje také schopnost výběru předdefinované systémové barvy (např. clBtnFace).
Author: Mike Lischke
 
ColorSelector v.1.20 (03.03.2002) - 171 Kb
   Komponenta umožňující uživateli vybrat potřebnou barvu. Pracuje jako prvek ve Win9x - Obrazovka -> Nastavení -> Barva. Pro nekomerční použití
Author: Luis Rodrigues
 
CorelButton v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Standardní tlačítko napodobující tlačítka používaná produktech firmy Corel (např. WordPerfect a Corel Photopaint).
Author: Peter Theill
 
ct2IncBtn v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   ct2IncBtn je potomek z TSpeedButton a obsahuje pouze jednu přidanou vlastnost: Increment.
Author: Clayton Turner
 
DCPropCheck v.1.0 (03.03.2002) - 18 Kb
   TDCPropCheck je potomek TCheckBox, který umožňuje napojení na Boolean vlastnost nějaké komponenty.
Author: Dream Company
 
dfsColorButton v.2.59 (03.03.2002) - 31 Kb
   Tlačítko pro rychlý výběr barev. Zobrazí paletu 20 barev a tlačítko pro zobrazení dialogového okna výběru dalších barev.
Author: Bradley D. Stowers
 
DirMenuButton v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Umožňuje vybrat adresář se speciálním menu.
Author: Mezou Prod
 
DrawnBtn v.2.0 (03.03.2002) - 168 Kb
   Obsahuje TDrawedButton, TNArrowButton a TCaroButton (tvarová tlačítka).
Author: Endre I. Simay
 
EnhButton package v.1.3 (03.03.2002) - 21 Kb
   EnhButton obsahuje TButton95, TCheckBox95 a TRadioButton95, vytvořené z Button, TCheckBox a TRadioButton. Jsou k nim přidány všechny formátovací funkce Windows 95.
Author: Arjen Broeze
 
EnhRombButtons v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   TEnhRombButtons je komponenta se 4 tlačítky přiřazenými ke 4 kurzorovým klávesám, vypadající jako řídící panel s kurzorovými 3D šipkami.
Author: Daniel Berg
 
ExplorerButton v.2.6 (03.03.2002) - 80 Kb
   TExplorerButton poskytuje stejné funkce a má stejný vzhled jako tlačítka v Internet Exploreru 3.0 - bude standardní v příštích verzích Office.
Author: Fabrice Deville
 
EzRgnBtn v.? (03.03.2002) - 238 Kb
   Bitmapové tlačítko.
Author: Paul Krestol
 
FlatButton v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Ploché tlačítko.
Author: Alexander Stoffel
 
FlatButton & FlatSpeedButton v.1.01 (03.03.2002) - 137 Kb
   TFlatSpeedButton je podobný TSpeedButton v Delphi 3, ale po kliknutí může zobrazit menu, pošle zprávu OnMenuShow a OnMenuHide. Dále také může zobrazit ikonu (typ HIcon) místo normálního obrázku na tlačítku.
TFlatButton je také podobný TSpeedButton v Delphi 3, ale tato komponenta umí přijímat zaměření (focus), takže se chová jako normální tlačítko s tím rozdílem, že reaguje na přesun myši.
Author: Vit Kovalcik
 
GradBtn v.1.4 (03.03.2002) - 14 Kb
   Tlačítko s efektem postupné barevné výplně.
Author: Harm
 
GradButton v.? (03.03.2002) - 6 Kb
   Tlačítko s efektem postupné barevné výplně.
Author: John Baumbach
 
HebBorCheck v.1.01 (03.03.2002) - 13 Kb
   Toto jsou upravené komponenty BORBTNS od Enrica Lodola z Itálie. Originál implementoval starou verzi BWCC stylu. Nové změny umožňují uživateli zarovnat zaškrtávací políčko zprava, což se používá v pravolevých jazycích, jako je hebrejština nebo arabština.
Author: Alex Zanis
 
HemisphereButton v.? (03.03.2002) - 636 Kb
   Tato komponenta implementuje eliptické tlačítko s polokoulovým povrchem.
Author: Christian Schnell
 
IEButton v.2.0 (03.03.2002) - 13 Kb
   Tlačítko ve stylu Microsoft Internet Explorer 3.0.
Author: Alexander Meeder
 
ImgBtn v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Tato komponenta umožňuje měnit obrázek na tlačítku v závislosti na stavu: normální, přejezd myší a stisknuto
Author: Paul Krestol
 
janColorButton v.? (03.03.2002) - 13 Kb
   TjanColorButton umožňuje jdnoduchý výběr barvy popředí a pozadí. Lze také použít bitmapu, která bude dlaždicově umístěna na pozadí. Ve vlastnosti Caption lze zalomit text.
Author: Jan Verhoeven
 
janRunButton v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Po kliknutí na tlačítko se spustí přiřazená aplikace.
Author: Jan Verhoeven
 
Jet Collection Components v.1.5 (03.03.2002) - 515 Kb
   Tato kolekce obsahuje obsahuje 3 prvky: JetButton (grafické tlačítko), JetCheckBox (grafický checkbox) a JetAnimButton (animované grafické tlačítko).
Author: Jimmy Theo Weku
 
JetButton v.1.00 (03.03.2002) - 361 Kb
   Obsahuje 3 komponenty TJetButton, TJetAnimButton a TJetCheckBox. Veškeré komponenty jsou definovány pomocí bitmap - využití těchto komponent umožňuje vynikající vzhled vašich aplikací - v přiloženém demu ukazka s BMP soubory.
Author: Jimmy Theo Weku
 
JCheck v.1.00 (03.03.2002) - 12 Kb
   Rozšířený přepínač (radiobutton).
Author: James Hargrave
 
LedButton v.? (03.03.2002) - 4 Kb
   3D LED tlačítko.
Author: Sergey Perevoznik
 
LightCheck v.1.02 (03.03.2002) - 2 Kb
   Zaškrtávací políčko se světelným efektem zapnuto/vypnuto.
Author: Frederic Vanmol
 
menuButton v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Tlačítko pro panel nástrojů.
Author: Peter van Lonkhuyzen
 
Moving Button v.1.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   TMovingButton je komponenta umožňující přesun okolo rodičovského formuláře nebo kontaineru.
Author: John Baumbach
 
MultiCheckBox & MultiRadioButton v.1.3 (03.03.2002) - 2 Kb
   Tyto komponenty umožňují víceřádkový popis (caption) pro zaškrtávací políčko (checkbox) a přepínač (radiobutton).
Author: Cresto Sylvain
 
MultiStateCheckBox v.1.2 (03.03.2002) - 6 Kb
   Rozšířený TBitBtn pro souvislou změnu zobrazovaných obrázků při kliknutí. Umožňuje implementovat vlastní zaškrtávací tlačítko s více stavy a popisy. Podporuje nápovědu (hint) zvlášť pro každý obrázek.
Author: B&S Group
 
NKButtons v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Čtveřice komponent - potomků TButton, TBitBtn, TSpeedButton a Tlabel - s přidanými událostmi OnMouseEnter a OnMouseLeave.
Author: Nenad Konstantinovic
 
Office97Button v.2.01 (03.03.2002) - 67 Kb
   TOffice97Button vypadá a chová se stejně jako řídící prvek (tlačítko, přepínač, posunovací tlačítko) objevující se v Pomocníkovi MS Office 97 a MS Office 2000. Lze jej různě modifikovat.
Author: Jonathan Hosking
 
OutlookButton v.1.0 (03.03.2002) - 93 Kb
   Tlačitko s následujícím vzhledem:
- jako tlačítko panelu nástrojů aplikace Outlook
- jako tlačítko panelu nástrojů aplikace MS Office
- jako plně transparentní tlačítko
Author: Jury Gerasimov
 
OvalButton v.1.1 (03.03.2002) - 21 Kb
   Následník komponenty TRoundButton od Brendana Rempela.
Author: Simon Reinhardt
 
PanelButton & GlyphControl v.2.0 (03.03.2002) - 23 Kb
   TPanelButton je tlačítko, které může obsahovat několik dalších prvků. TGlyphControl je TGraphicControl, který může nastavit rozdílné obrázky pro stav Enabled nebo Disabled.
Author: Galina Tydykov
 
PassOverBtn v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   TPassOverBtn je tlačítko, které dovede při přechodu myši změnit barvu písma a obrázek.
Author: Mats Asplund
 
PopupButton v.1.2 (03.03.2002) - 8 Kb
   Přiřazuje tlačítku PopupButton menu.
Author: Marc Nieuwhof
 
PopupButton97 v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Dvojtlačítko s obrázkem v levé části a šipkou pro menu v pravé části. Tlačítko, jež se vyskytuje v MS Office.
Author: Marc Nieuwhof
 
PushBtn v.2.0 (03.03.2002) - 10 Kb
   Dvoustavové tlačítko.
Author: Mats Asplund
 
QRCB v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   Komponenty pro QReport - QRCustomCheckBox, QRCheckBox, QRDBCheckBox.
Author: Paul Doland, Andy Corteen
 
RadioButton95 & CheckBox95 v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   TRadioButton a TCheckBox přidanými formátovacími funkcemi.
Author: Peter van Lonkhuyzen
 
Repeating buttons v.1.0 (03.03.2002) - 6 Kb
   Při podržení tlačítka se ve zvoleném časovém intervalu opakuje událost přiřazená k tomuto tlačítku.
Author: André Scholten
 
RichButton v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   RichButton je tlačítko s podporou formátu RTF.
Author: Mentor Computer Solutions
 
ShakeBtn v.1.0 (03.03.2002) - 37 Kb
   Tlačítko se při přesunutí myši zatřepe a při kliknutí vyloudí zvuk.
Author: Harm
 
Shy Button v.1.0 (03.03.2002) - 44 Kb
   Žertovné tlačítko - uhýbá před myší.
Author: Evgeny A. Kryukov
 
SKBtn v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Obsahuje 2 komponenty. První je potomkem TButtin a druhá TBitBtn. Umožňují na sebe umístit jiné prvky (TLabel, TImage atd.).
Author: Robert Jones
 
SmartCheckBox v.? (03.03.2002) - 15 Kb
   Zaškrtávací políčko ve 3D tvaru s možností změny velikosti.
Author: Stephan Marais
 
SoftButt v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Upravený Speedbutton.
Author: Rickard Dahlstrand
 
Spin v.? (03.03.2002) - 17 Kb
   Vylepšená verze SpinButton komponenty. Umožňuje povolit/zakázat zvlášť každé tlačítko a umístit je svisle nebo vodorovně.
Author: Ricardo Argello Sanchez
 
StartProcessBitBtn v.? (03.03.2002) - 9 Kb
   Kliknutím na tlačítko se spustí požadovaný program.
Author: Carl Dippel
 
Switch v.? (03.03.2002) - 3 Kb
   Tato komponenta simuluje přepínač, jaký se používá v mnoha elektrických zařízeních.. Nepoužívá bitmapy a lze plynule měnit velikost komponenty.
Author: U.Jnr
 
Toggle v.? (03.03.2002) - 2 Kb
   Obdélníkový dvoustavový přepínač.
Author: Michael Holopov
 
ToggleSwitch v.1.1 (03.03.2002) - 11 Kb
   Přepínač.
Author: Mats Asplund
 
Torry's Button v.1.1 (03.03.2002) - 81 Kb
   Torry's Button je transparentní tlačítko, které vypadá jako popisek (label). Po přesunutí kurzoru se tlačítko zvýrazní. Obsahuje i LED indikátor s různými barvami pro jednotlivé stisknuté stavy.
Author: Maxim Peresada
 
TransRadioButton v.? (03.03.2002) - 3 Kb
   Transparentní přepínač (radiobutton).
Author: Jason Looney
 
UnfoldButton v.1.0 (03.03.2002) - 179 Kb
   Tlačítko pro automatické zvětšení či zmenšení formuláře.
Author: Joel Jean
 
Widget v.? (03.03.2002) - 12 Kb
   Systémové tlačítko pro titulkový pruh formuláře.
Author: Robert R. Marsh
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz