Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Bars:

Advanced Status Bar v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   TAdvStatusBar je vylepšený stavový řádek. Umožňuje vložit jiný řídící prvek, např. průběžník (progressbar) nebo tlačítko.
Author: Joachim Marder
 
ALProgressBar v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   TALProgressBar je rozšířený průběžník (ProgressBar), umožňující vložit na indikátor bitmapu, požívat přechodové barevné efekty a měnit směr ukazatele průběhu.
Author: Andrew Leigh
 
ALStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   Stavový řádek, umožňující vložit na sebe jiné řídící prvky.
Author: Andrew Leigh
 
ARMenuToolBar v.1.0 (03.03.2002) - 34 Kb
   Panel nástrojů zobrazující ListView se všemi položkami menu.
Author: Albert Research
 
ATStatusbar v.1.27 (03.03.2002) - 6 Kb
   Komponenta rozšiřující TStatusBar o:
- zobrazování času
- zobrazování data
- zobrazování dne (ve 4 jazycích)
- zobrazování průběžníku (progressbar)
- budík
- možnost každou sekundu pípnout
Author: Almer Tigelaar
 
BarPopupMenu v.1.0.1 (03.03.2002) - 19 Kb
   BarPopupMenu je rozšířený TPopupMenu. Přidá barevný proužek s textem nebo ikonou (i obojí) na pravou stranu popup menu (jako je tomu např. u Start-menu Windows. Barva v proužku múže být stupňovaná.
Author: Jouni Airaksinen
 
BmToolbar v.1.0 (03.03.2002) - 158 Kb
   Panel nástrojů. Poze vytvoříte v aplikaci tlačítka. Můžete upravovat panel nástrojů pouhým přetažením tlačítek. Uživatel si může vybrat mezi velkými či malými tlačítky a zda chce zobrazit popis.
Author: Bourmad Mehdi
 
CoolGauge v.1.0 (03.03.2002) - 24 Kb
   Rozšířený průběžník s možností nastavení gradientní barvy a titulku.
Author: James Azarja
 
CoolTrayIcon v.2.3.0 (03.03.2002) - 202 Kb
   Tato komponenta přidává ikony do system tray v panelu ůloh Windows.
Jedna z nejlepších komponent. (animace, hinty, minimalizace programu, popup menu atd.)
Author: Troels Jakobsen
 
cwStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 2 Kb
   Stavový řádek obsahující panely pro kláves CapsLock, NumLock a ScrolLock a panel pro čas.
Author: Craig Ward
 
DCMinTray v.1.0 (03.03.2002) - 13 Kb
   TDCMinTray je nevisuální komponenta, umožňující minimalizovat otevřená okna programů do Tray oblasti místo na panel úloh.
Author: Dream Company
 
dfsStatusBar v.1.22 (03.03.2002) - 48 Kb
   Stavový řádek s mnoha specializovanými panely. Mezi hlavní vlastnosti patří indikátory stavových kláves (capslock, numlock scrolllock), průběžníky, obrázky, tlačítka a datum a čas. Na stavový řádek lze v IDE vložit další komponentu..
Author: Bradley D. Stowers
 
dfsToolBar v.1.11 (03.03.2002) - 17 Kb
   Potomek TToolBar komponenty přidávající tlačítko "maximalizovat - obnovit". Napodobuje chování panelu nástrojů v Netscape Communicatoru. Kliknutím na tlačítko se panel zmenší a naopak.
Author: Bradley D. Stowers
 
ExtProgressBar v.2.02 (03.03.2002) - 11 Kb
   Průběžník s novým stylem a větším rozsahem hodnot.
Author: Bradley D. Stowers
 
FileMenuHandler v.1.0 (03.03.2002) - 206 Kb
   Komponenta uchovávající posledně použité soubory příkazy Otevřít, Uložit, Uložit jako a Konec.
Author: Harry Kakoulidis
 
FileToolbar v.2000/1 (03.03.2002) - 222 Kb
   TFileToolbar umožňuje uložit a načíst pozici tlačítek v komponentě TToolbar97. Vhodné pro umožnění uživatelského nastavení tlačítek v panelu nástrojů.
Author: Peter Hellinger Software
 
FineComponents v.0.01 (03.03.2002) - 42 Kb
   Obsahuje TFinePanel - panel nástrojů s novým vzhledem (jako MacOS, Graph64, IE nebo Netscape).
Author: Pavol Stugel
 
fisHotKey v.1.00 (03.03.2002) - 2 Kb
   Komponenta registruje kombinace kláves v rámci operačního systému.
Author: First Internet Software House
 
FloatingToolBar v.1.0 (03.03.2002) - 7 Kb
   Plovoucí panel nástrojů.
Author: Craig Ward
 
FriendlyStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 1 Kb
   Stavový řádek akceptující vložení prvků, např. průběžníku (progressbar), tlačítka a.j.
Author: Ivan Azic
 
GProgress v.1.01 (03.03.2002) - 11 Kb
   Potomek TProgressBar s možností změny barvy. Stupňované barvy.
Author: Igor Popik
 
GrabBar v.1.11 (03.03.2002) - 14 Kb
   Panel umožňující táhnutím změnit velikost TWinControl kompomponent.
Author: Bradley D. Stowers
 
HKProgressBar v.1.5 (03.03.2002) - 182 Kb
   HKProgressbar umožňuje odstartovat dlouhý proces v samostatném vlákně a formuláři, kde lze jeho průběh zobrazovat, včetně možnosti kdykoliv tento proces přerušit.
Author: Harry Kakoulidis
 
IAeverLiquidIndicator v.? (03.03.2002) - 15 Kb
   Univerzální indikátor vypadající jako LCD.
Author: Andronovin
 
janTabBar v.1.0 (03.03.2002) - 15 Kb
   Panel ve stylu aplikace Outlook s rolovacími sekcemi, které mohou být otevřeny nebo zavřeny kliknutím na záložku sekce.
Author: Jan Verhoeven
 
Keybar v.1.1 (03.03.2002) - 8 Kb
   Stavový řádek pracující jako Statusbar z Turbo Vision (Borland Pascal 7.0 for DOS).
Author: Thomas Zakostelsky
 
Mark's Progress Meter v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Ideální alternativa k ostatním indikátorům, kde celková délka trvání operace není známa.
Author: Mark Harwood
 
MenuBar v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Potomek TToolBar, který obsahuje vlastnost Menu pro vytvoření menu v panelu nástrojů.
Author: Steven Trefethen
 
MotoMetr v.2.0 (03.03.2002) - 170 Kb
   TMotoMetr simuluje otáčkoměr na přístrojové desce automobilu Mercedes-Benz E.
Author: Bernhard Bauer
 
MRUFileList v.2.60 (03.03.2002) - 30 Kb
   Komponenta přidávající do vybraného menu posledně použité soubory.
Author: Bradley D. Stowers
 
MRUfiles v.1.0 (03.03.2002) - 4 Kb
   Nevizuální komponenta zobrazující naposledy otevřené soubory v určené položce menu.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
OutBar v.1.01 (03.03.2002) - 24 Kb
   Panel ve stylu OutLook.
Vlastnosti :
- malé a velké ikony
- hladké rolování
- drag / drop
- přetahování souborů
- klávesové zkratky
- podpora klávesnice
- multi výběr položek
- Soborový vstup/výstup v textovém i binárním formátu
- úprava názvů stránek a položek
Author: Sylvain Frere
 
PanelClock v.1.0 (03.03.2002) - 12 Kb
   Stavový řádek, zobrazující datum a čas, a stav kláves NumLock, CapsLock a ScrollLock.
Author: Cameron D. Peters
 
Progress v.? (03.03.2002) - 103 Kb
   Průběžník TGauge s barevným přechodem z jedné barvy do druhé.
Author: Carmi Grushko
 
ProgressBar3D v.1.0 (03.03.2002) - 8 Kb
   TProgressBar je rozšířený průběžník s mnoha vlastnostmi navíc. Obsahuje 3D okraje, mnoho textových formátů, vícebarevný text uvnitř průběžníku a mnoho dalších.
Author: Steven Martins
 
Progressor v.1.0 (03.03.2002) - 18 Kb
   Tyto třídy umožňují oddělit nízkourovňový stav průběhu operace a změnit notifikaci z GUI. Není to vizuální komponenta, jako TGauge, ale lépe odděluje GUI rozhraní pro začátek, průběh, přerušení a ukončení časově náročných operací.
Author: White Ants systemhouse BV
 
Splites v.1.1 (03.03.2002) - 8 Kb
   Splitter pro rozdělení panelu ve stylu Javy (JSplitPane).
Author: Erol S. Uzuner
 
StatusBarPro v.1.1 (03.03.2002) - 12 Kb
   TStatusBarPro je rozšířená verze komponenty TStatusBar. Každý panel může obsahovat obrázek, bublinkovou nápovědu, událost na kliknutí nebo dvojklik. Umožňuje vkládat na sebe další prvky.
Author: Kambiz R. Khojasteh
 
TaskIcon v.1.1 (03.03.2002) - 2 Kb
   Vytvoří malou ikonu na pravé straně panelu úloh Windows.
Author: Derek Stutsman
 
Titlebar v.? (03.03.2002) - 45 Kb
   Tato komponenta umožňuje umístit titulkový pruh na jakoukoliv stranu formuláře.
Author: Seth Taylor
 
Toolbar97 v.1.53 (03.03.2002) - 209 Kb
   Plovoucí panel nástrojů ve stylu Office 97.
Author: Jordan Russell
 
TouchScroller v.? (03.03.2002) - 1 Kb
   Uživatelsky lepší TScrollBox.
Author:
 
TrayIcon v.1.3 (03.03.2002) - 13 Kb
   Přidá ikonu do pravého rohu panelu úloh Windows. Reaguje na kliknutí myši.
Author: Pete Ness
 
USAppBar v.1.0 (03.03.2002) - 11 Kb
   Implementace panelu nástrojů, jako je panel úloh MS Office nebo Windows 95.
Author: Ulf Steinberg
 
xtcStatusBar v.1.0 (03.03.2002) - 3 Kb
   Rozšířený stavový řádek (Hottrackin, Hints).
Author: Alan Rose
 
XToolBar v.2.73 (03.03.2002) - 41 Kb
   Vlastnosti panelu nástrojů:
- umožňuje seskupovat tlačítka, samotné panely nástrojů
- umožňuje dokování či změnu na plovoucí panel nástrojů
- lze uživatelsky měnit velikost
- lze jej vytvářet za běhu
- povoluje na sebe vkládat jiné komponenty
- ukládá pozici panelu nástrojů
a mnoho dalších...
Author: Jean-Philippe Bernardy
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz