Applications
Bars
   Menu
   Others
   ProgressBar
   ScrollBar
   StatusBar
   ToolBar
Buttons
   BitButton
   Button
   CheckBox
   Others
   Packs
   RadioButton
   SpinButton
Communications
   Internet
   Mail
   Others
   Packs
Databases
Edits
   ComboBox
   Edit
   MaskEdit
   Math
   Memo
   Others
   Packs
   Print
   Text
Forms
   Dialog
   Form
   Panel
IDE
Labels
   Label
   Others
Libraries
Lists
   Grid
   ListBox
   ListView
   Others
   Packs
   TreeView
Multimedia
   Audio
   Graph
   Image
   Others
   Packs
   Technology
   Video
Others
Securities
   Compression
   Security
Systems
   Help
   Information
   Others
Units
Od 22.9.1999
 

Applications:

Animated Cursor v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   Prográmek s příkladem jak udělat animovaný kursor.
Author: Alexander Halser
 
DB error handling v.? (03.03.2002) - 11 Kb
   Příklad rutin zobrazující v dialogovém okně databázové chyby.
Author: Borland International
 
DebugLog v.1.0 (03.03.2002) - 9 Kb
   DebugLog je malá aplikace, která ve svém okně zobrazuje textové řetězce s definovaným výstupem obsahujícím laděné informace.
Author: Mike Scott
 
Delphin v.0.05A (03.03.2002) - 106 Kb
   Delphi interpreter.
Author: Sergey Kurinny
 
ESBCalc v.1.5 (03.03.2002) - 458 Kb
   Malý vědecký kalkulátor s mnoha přednosti. Podporuje mnoho funkcí.
Author: Glenn Crouch
 
HitRat v.? (03.03.2002) - 462 Kb
   Jednoduchá hra - nicení krys kladivem.
Author: Xue Huai Qing
 
In-Memory Table v.? (03.03.2002) - 6 Kb
   Tento příklad demonstruje použití v paměti vytvořené tabulky. Tento program převezme z objektu tabulky TTable, který je vložen na formuláři, všechny dostupné informace a uloží je do paměťové tabulky. Jsou podporované datové typy: string, int16, int32, float, time, date, timestamp.
Author:
 
Pascal Syntax Selector v.? (03.03.2002) - 16 Kb
   Vloží do kódu v Delphi 2 vybranou syntaxi.
Author: Charles M. Fisher
 
RecallALL v.? (03.03.2002) - 5 Kb
   Tato utilita "zresetuje" všechny Paradox databáze do jednoho aliasu pro:
1. Vyprázdnění každé tabulky,
2. Pakování každé tabulky,
3. Nastavení autoinkrementačních počítadel na nulu
Na všechny databáze lze naráz aplikovat hlavní (master) heslo.
Author: Robert A. Dickinson
 
ScreenSaver v.? (03.03.2002) - 187 Kb
   Šetřič obrazovky.
Author: Jon Baker
 

 © 1999-2000 SODEV, poslední aktualizace 03.03.2002
 Webmaster & webdesign - luku@volny.cz